Výlet na Svatý Kopeček

Výlet na Svatý Kopeček

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kočárek, kolo

Průběh trasy:
Olomouc – hl. n., Olomouc - Bělidla, Olomouc – Chválkovice, Samotíšky, Svatý kopeček - kostel, Svatý kopeček – MHD, Pod Lošovem, Velká Bystřice – žst., (Bystrovany), Olomouc – Bělidla, Olomouc – hl. n.

Délka trasy: 2 - 18 km
Čas: 2 - 6 h
Start a cíl: Olomouc, hlavní nádraží

Charakteristika:
Co by kamenem od Olomouce dohodil se nachází jedno z našich nejznámějších a také nejkrásnějších poutních míst. Kromě známého kostela Navštívení P. Marie zde také naleznete zoologickou zahradu a rozhlednu. Trasu můžete absolvovat jak celou na kole, tak pěšky, nebo zčásti olomouckou MHD či vlakem.

Popis trasy:
Cestu od Olomouce ke Svatému kopečku můžete absolvovat buď celou pěšky či na kole, nebo si ji zkrátit olomouckou MHD. Pokud se tak rozhodnete, přímo u olomouckého hlavního vlakového nádraží nastupte do autobusu č. 11 a můžete se nechat dovézt třeba až do Samotíšek, tedy přímo pod samotný Svatý kopeček. Od Olomouce se ale vždy chodilo spíše pěšky nebo později jezdilo i na kole, a poradíme vám proto nejkratší cestu i nyní.
Od nádraží vede doprava souběžně s tratí Jeremenkovou ulicí žlutá turistická značka. Vydejte se tedy po ní, asi 400 m vede rovně a pak těsně před mostem uhýbá doprava. Držte se jí stále ještě asi kilometr až na křižovatku Bystrovanské a Libušiny ulice, kde žlutá vede doprava a značení cyklotrasy č. 5 doleva (Libušinou). Touto ulicí budete pokračovat dále, byť se cyklotrasa po dalších 250 m oddělí opět od vás vpravo a vy budete pokračovat naopak na křižovatce doleva Bendlovou ulicí. Jí jeďte stále rovně, přes následující křižovatky sice změní několikrát název, ale směr zůstane. Správně tedy ulicemi Jana Koziny a Na Zákopě pojedete asi 1,5 km stále rovně, poté na hlavní silnici v zatáčce odbočíte po hlavní doprava a  na ní již zůstanete. Přes Selské náměstí a pak ulicí Švabinského vyjedete za město a silnice lemovaná stromořadím, které po dlouhá léta poskytovalo stín poutníkům, povede i vás přímo ke Svatému kopečku.
Pěšky, na kole nebo městským autobusem se dostáváte do Samotíšek, vesnice ležící přímo pod poutním místem. Dále do kopce od kruhového objezdu po červené turistické značce již budete pokračovat pěšky, vede nejkratší cestou nahoru ke kostelu. Do kopce se s koly nebo kočárky nejde úplně snadno, ale je to poslední stoupání po cestě a jako ostatní poutníci, jistě je snadno překonáte. Na Svatém kopečku samozřejmě doporučujeme nevynechat návštěvu kostela Navštívení Panny Marie, případně zdejší zoo a rozhledny. Červená značka vás povede kolem zastávky MHD až k Zoo a právě od této zastávky pak můžete pokračovat dále buď opět MHD, nebo sami pěšky nebo na kolech po modré turistické značce. Pokud jedete na kolech a rádi byste zůstali na asfaltu, můžete jet po cyklotrase č. 6103 zkratkou přes Droždín dolů do Bystrovan a odsud dále doprava po č. 5 zpět do Olomouce. Zmíněná modrá značka je nejlepší volbou pro pěší turisty. Lesíkem vás ze Svatého kopečku dovede na rozcestí Pod Lošovem, odkud pokračujete doprava již po zelené a po ní po pěšinách až do Velké Bystřice. Pro pěší je nejsnazší odsud již jet přímým vlakem na olomoucké hlavní nádraží, nebo lze jít nebo jet na kole po žluté turistické značce nebo cyklotrase č. 5 přes Bystrovany až do Olomouce. Poslední úsek cesty ve městě již poznáte, je shodný s vedením trasy v úvodu výletu.

Zajímavosti po cestě
Bazilika Navštívení Panny Marie
Svatému Kopečku vévodí do dáli viditelný poutní chrám Navštívení Panny Marie, který roku 1995 osobně navštívil také papež Jan Pavel II. Roku 1633 byla na Svaté hoře, jak se kdysi vrch nazýval, vysvěcena původní kaple premonstrátů. Během švédské okupace byla sice kaple zničena, avšak v roce 1656 stál již na jejím místě nový kostel, jenž se postupně stával vyhledávaným poutním místem. Díky značné oblibě nechal hradiský opat Bedřich Sedlecius přestavět kostel na chrám a celý areál se postupně začal rozrůstat, a to ještě v polovině 18. století. Z této doby pochází opatská rezidence a obytná budova pro zdejší pre monstrátské mnichy. V nezměněné podobě zůstal celý komplex uchován až dodnes. U vchodu vás přivítá ztvárněná alegorie božských ctností: víry, naděje a lásky. Dále pak socha Panny Marie s Jezulátkem, socha sv. Augustina, sv. Štěpána a sv. Norberta.

ZOO Svatý Kopeček
Roku 1952 bylo rozhodnuto o vybudování zoologické zahrady na pozemcích bývalého kláštera Hradisko, severně od obce Svatý Kopeček. Výměra pozemku činí více jak 40 hektarů. V roce 1956 byla zahrada slavnostně otevřena. V současné době zde mohou návštěvníci obdivovat přes 200 živočišných druhů z celého světa.
Otevírací doba:
říjen–únor: 8.00–16.00; březen: 8.00–16.30; duben–srpen: 8.00–18.00; září: 8.00–16.30

Rozhledna na Svatém Kopečku
Při návštěvě zoologické zahrady určitě nevynecháte návštěvu rozhledny na Svatém Kopečku. Tyčí se do výšky 32 m, má trojúhelníkový půdorys a byla navržena architektem J. Navrátilem. Stavba započala v roce 1972, trvala dva roky a rozhledna byla otevřena roku 1975.

Ubytování
Možnosti ubytování v Olomouci jsou velmi široké, jejich přehled získáte nejlépe v městském infocentru. Z levných možností můžete využít například:

Hostel Olomouc
Kateřinská 10
Tel.: 774 415 111
recepce@hostelolomouc.cz, www.hostelolomouc.cz

Poets' Corner Hostel
Sokolská 1
Tel.: 777 570 730

Doprava
Výchozím místem výletu je přímo hlavní olomoucké nádraží, kam přirozeně existuje velmi dobré spojení. Parkování vlastním autem je na tomto okraji města již poměrně dobře možné i neplaceně.

Kontakty
Informační centrum Olomouc
Horní náměstí 583
Tel.: +420 585 513 385
infocentrum@olomouc.eu, www.olomouc-tourism.cz

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček
Sadové náměstí 1
Olomouc - Svatý Kopeček
Tel.: 585 385 342
fasvatykopecekuo@ado.cz, www.svatykopecek.cz

Zoo Olomouc – Svatý kopeček
Tel.: 585 151 600
info@zoo-olomouc.cz, www.zoo-olomouc.cz

Tip
Jako již posledních deset let, i v tomto roce se poslední zářijovou sobotu na Svatém Kopečku koná romská pouť. Akce se tradičně zahajuje mší v Bazilice Navštívení Panny Marie a bezpochyby se jedná o jednu z nejraritnějších akcí svého druhu u nás. Vítáni jsou samozřejmě všichni bez ohledu na národnost nebo vyznání.

18 km
Snadná

Body zájmu