Procházka krásnou Olomoucí

Procházka krásnou Olomoucí

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, kočárek, pes

Průběh trasy:
Olomouc-město – žst., Na Vozovce, Čechovy sady, Tylova, třída Svobody, Horní náměstí, Žerotínovo náměstí, kaple sv. Jana Sarkandra, náměstí Republiky, Biskupské náměstí, Kosinova, Bezručovy sady, Kozí, Dolní náměstí, Horní náměstí, Pavelčákova, Havlíčkova, Čechovy sady, Grégrova, Na Vozovce, Olomouc-město – žst.

Délka trasy:  5km
Čas:  2-5h
Start a cíl: Olomouc-město – žst.

Charakteristika:
Olomouc je skutečnouperlou Moravy. Procházka po jejích uličkách a parcích vám přiblíží krásu města a umožní i v poklidu relaxovat.

Popis trasy:
Od vlakové stanice se vydejte nejprve doprava ulicí Boženy Němcové a pak ulicí Na Vozovce doleva. Dovede vás k Čechovým sadům, kterými projdete zhruba rovně, a Tylovou ulicí budete pokračovat ke třídě Svobody. K Hornímu náměstí, kam nyní směřujete, vás nejkratší cestou dovede Barvířská ulice vedoucí mírně vlevo od vás stále stejným směrem. Na následující Riegrově jen zabočte vpravo a záhy vyjdete na Horním náměstí.
Vpravo za radnicí na Horním náměstí můžete pokračovat na Žerotínovo náměstí, kde se nachází patrně nejhonosnější olomoucký kostel sv. Michala. Od něj pak vlevo půjdete kolem kaple sv. Jana Sarkandra a dále Univerzitní ulicí přes Denisovu na náměstí Republiky. Mariánskou ulicí dojdete k Biskupskému náměstí, za ním doleva Wurmovou pokračujete na ulici 1. Máje s tramvajemi, kde půjdete nakrátko doprava. Hned po 100 m totiž odbočíte doprava Kosinovou ulicí, jež vás nasměruje pod hradby do Bezručových sadů. Jejich cestičkami můžete stále podél vody jít pod hradbami necelý kilometr až pod schody vedoucí opět nahoru do Purkrabské ulice a z ní doleva Kozí. Ta vás přivede až na Dolní náměstí, od nějž vpravo pak můžete dojít zpět k Hornímu náměstí, kudy jste již šli.
Z Horního náměstí, budete-li se držet vlevo, vyjdete Pavelčákovou ulicí. Míří ke třídě Svobody na světelnou křižovatku, přes niž přejdete rovně a Havlíčkovou budete pokračovat dále rovně až do Čechových sadů. Nejkratší cesta k nádraží zde vede po cestičkách doprava za 200 nebo 300 m, po nichž se stočíte již vlevo. Vyjdete tak ulicí Grégrovou nebo Na Vozovce, obě vedou souběžně kolmo na trať, kde máte nádraží a cíl cesty vpravo.

Zajímavosti po cestě
Sloup Nejsvětější Trojice
V Olomouci na Horním náměstí naleznete sloup Nejsvětější Trojice, který je od roku 2000 zapsán v seznamu UNESCO. Původně zde měl stát morový sloup. Jelikož ten vznikal současně na Dolním náměstí, byl na místě Herkulovy kašny a hlavní strážnice v letech 1716–1754 vystavěn sloup čestný, se sochami patronů města a zdejších kostelů. Uvnitř sloupu se skrývá kaple oválného půdorysu s reliéfní výzdobou stěn.

Klášter dominikánů s kostelem sv. Michala
Kolem roku 1240 se v Olomouci usadil dominikánský řád a začal budovat klášter a nový kostel, roku 1251 vysvěcený jako kostel sv. Michala. K dostavbě kláštera a přestavbě kostela došlo v průběhu 15. století. Po třicetileté válce byl kostel ve druhé polovině 17. století barokně přestavěn. Nový kostel byl vysvěcen roku 1707, o dva roky později však vyhořel a značná část musela být rekonstruována. Na popud císaře Josefa II. Museli dominikáni klášter v roce 1784 opustit a přesídlit do zrušeného bernardinského kláštera v Olomouci- Bělidlech. Posledních úprav doznal kostel sv. Michala na sklonku 19. století, klášter se proměnil na kněžský seminář. V roce 1990 se však dominikáni vrátili do Olomouce zpět a dodnes spravují klášter i faru sv. Michala.

Olomoucká radnice
Na Horním náměstí v Olomouci spatříte kromě sloupu Nejsvětější Trojice také výraznou olomouckou radnici. Původně na tomto místě stával gotický kupecký dům, který byl postupně přeměněn v pozdně gotickém a renesančním stylu na čtyřkřídlou budovu s vysokou věží. Poslední změny se radnice dočkala na počátku 20. století, kdy prošla novogotickou přestavbou. Z té doby pocházel slavný mechanický orloj, jenž byl v roce 1945 zničen a zakrátko nahrazen už jen imitací ve stylu socialistického realismu. V současné době slouží budova jako radní dům, nachází se zde informační centrum pro turisty a zájemci mohou vystoupat na radniční věž rozhlédnout se po okolí.

Ubytování
Možnosti ubytování v Olomouci jsou velmi široké, jejich přehled získáte nejlépe v městském infocentru. Z levných možností můžete využít například:

Hostel Olomouc
Kateřinská 10
Olomouc
Tel.: 774 415 111
recepce@hostelolomouc.cz
www.hostelolomouc.cz

Poets' Corner Hostel
Sokolská 1
Olomouc
Tel.: 777 570 730

Doprava
Parkování vlastním autem v centru Olomouce je poměrně obtížné a samozřejmě placené. Výhodným výchozím místem pro ty, kdo přijeli autem i vlakem, je vlaková stanice Olomouc-město, kam z hlavního nádraží jezdí přímé osobní vlaky obvykle po hodině. Můžete vyrazit i od hlavního nádraží např. tramvají 2, 4 nebo 6 na zastávku U Dómu, kudy již vede trasa výletu.

Kontakty
Informační centrum
Olomouc
Horní náměstí 583
Olomouc
Tel.: 585 513 385
infocentrum@olomouc.eu
www.olomouc-tourism.cz

Tip
Olomouci na třídě Míru 32 můžete navštívit interiérové dětské hřiště s kavárnou. Cena je 55 Kč/hod/dítě.
Centrum Jungle
tř. Míru 260/32
Olomouc
Tel.: 602 837 051
rknebel@seznam.cz
www.centrumjungle.cz

5 km
Snadná

Body zájmu