Kroměříž a její památky

Kroměříž a její památky

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, kočárek, pes

Průběh trasy:
Kroměříž – žst., Vejvanovského, zámecká zahrada, zámek, Velké náměstí, Jánská, Masarykovo náměstí, náměstí Míru, Generála Svobody, Květná zahrada, náměstí Míru, Masarykovo náměstí, Pilařova, Sněmovní náměstí, zámecká zahrada, Kroměříž – žst.

Délka trasy: 4,5km
Čas:  3-6h
Start a cíl: Kroměříž – žst.

Charakteristika:
Kroměříž je velmi krásné město nabízející mimo jiné i hodně pro rodiny s dětmi – kromě poklidného starého centra s pěšími zónami i dvě nádherné zahrady, které jsou rájem pro velké i malé, hledající relaxaci a zábavu.

Popis trasy:
Od vlakového nádraží povedou vaše první kroky doprava Nádražní ulicí na světelnou křižovatku, na níž půjdete dále doleva přes most. Přejděte také na druhou stranu, za mostem již po pravé straně spatříte plot zámecké zahrady. Vstup je asi 200 m od mostu, vejděte do ní a samozřejmě můžete jakkoliv dojít až k zámku, který nelze minout ani přehlédnout. Přes zahradu se ještě budete vracet v závěru cesty.
Vyjdete u zámku – nejvhodnější okamžik pro jeho návštěvu je právě teď, ale z druhé strany jej budete míjet také na zpáteční cestě. Určitě doporučujeme vystoupit na jeho vyhlídkovou věž a vychutnat si pohled na město jako na dlani. Další podobnou možnost případně budete mít i z věže kostela sv. Mořice, najdete jej vpravo od náměstí. Na Velkém náměstí můžete navštívit také infocentrum (vlevo od směru trasy), po pravé straně náměstí od zámku pak přejdete do Jánské ulice. Dojdete až k Masarykovu náměstí a ještě dále za ním až ke kruhovému objezdu na náměstí Míru. Na něm půjdete asi na 50 m vpravo a pak vlevo ulicí Generála Svobody; pomoci může pouliční ukazatel ke Květné zahradě. Právě k ní nyní směřujete, od kruhového objezdu to máte asi půl kilometru. Zpáteční cesta od Květné zahrady do centra vede až ke kruhovému objezdu na náměstí Míru a dále na Masarykovo náměstí stejnou cestou, jakou jste již šli. Další cesta ale již míří za kostel sv. Jana Křtitele Pilařovou ulicí ke Sněmovnímu náměstí ležícímu těsně u zámku. Ten nyní necháte vpravo a do zahrad projdete okolo něj. Můžete v nich pak ještě navštívit třeba zdejší minizoo nebo prostě jen odpočívat – ukrývají nejeden hezký kout i zajímavost.
Ze zahrad je nejlépe vyjít vchodem, kterým jste v úvodu výletu vešli, a zpáteční cestu na nádraží tedy již znáte.

Zajímavosti po cestě
Květná zahrada
Ve 2. polovině 17. století vznikla za hradbami Kroměříže zahrada Libosad, dnes Květná zahrada. Autory nejen zahrady, ale i Kroměřížského zámku, jsou architekti Fillibert Luchesse a Giovanni Pietro Tencalla. V 19. století se město rozrostlo až k zahradě, její součástí se stala budova tropického a studeného skleníku a další stavby. Prohlídka Květné zahrady vám umožní krásnou procházku po dlouhé kolonádě. Obdivovat můžete antické sochy nebo osmibokou Rotundu se čtyřmi jeskyněmi s vodotrysky. Počátkem 20. století zde instaloval profesor Nábělek Foucaultovo kyvadlo, přístroj pro názornou ukázku rotace zeměkoule.

Otevírací doba:
duben, říjen: sobota, neděle a svátky 9.00–17.00 květen, červen, září: 9.00–17.00 červenec, srpen: 5.30–20.30

Kroměřížský zámek
Původně stál na místě dnešního zámku v Kroměříži zřejmě románský dvorec olomouckých biskupů. Ve druhé polovině 13. století bylo biskupem Brunem ze Schauenburgu založeno město Kroměříž a dvorec přestavěn na gotický hrad. Z té doby zůstala dodnes suterénní část obytné zámecké věže. V 15. století pak bylo město dobyto husitskými vojsky a roku 1500 vyplaceno Stanislavem Thurzem a následně došlo k přestavbě hradu na vícekřídlý zámek. Zámek, poškozený během třicetileté války, se ve druhé polovině 17. století dočkal rekonstrukce a dalšího rozšíření. To pokračovalo i po požáru roku 1752. Z té doby pochází unikátní freskové výzdoby sálů a štuková výzdoba kaple. V revolučních letech 1848 a 1849 zde zasedal říšský sněm. Dnes vlastní kroměřížský zámek dílem stát a dílem olomoucké arcibiskupství. Díky architektuře zámku, zahrad a parků i vzácné sbírce obrazů je celý komplex zapsán na seznamu památek UNESCO.

Otevírací doba:
duben–říjen; zámecké zahrady celoročně

Ubytování
V dosahu se bohužel nenachází žádný kemp, možností je ubytování v penzionech, kterých naleznete v Kroměříži slušný výběr. Bližší informace snadno zjistíte v městském informačním centru.
Ve Velkých Těšanech (6 km) je v provozu dobrá turistická ubytovna i s možností stanování a stravování:

Turistická ubytovna Velké Těšany.
Velké Těšany 49, Kroměříž
Tel.: +420 603 261 239
indubau@seznam.cz

Doprava
Kroměříž leží na železniční trati, ale spojení jsou obvykle s četnými přestupy. Parkování vlastním autem v centru je omezené a zpoplatněné.

Kontakty
Informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 50/45
Tel.: +420 573 334 191
info@krominfo.cz, www.krominfo.cz

Tip
Každoročně se v Kroměříži během celého léta koná festivalový cyklus zvaný Hudba v zahradách a zámku. Pořádá jej Klub UNESCO ve polupráci s Art Collegiem 2002, městem Kroměříž a Národním památkovým ústavem v Kroměříži. Více se dozvíte např. v městském infocentru na Velkém náměstí 50, tel. 573 331 473 nebo e-mailu info@krominfo.cz.

4,5 km
Snadná

Body zájmu