Velký okruh na Hané

Velký okruh na Hané

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo, přívěs za kolo

Průběh trasy:
Přerov – žst., Bochoř, Vlkoš, Kyselovice, Chropyně, Kojetín, Lobodice, Annín, Tovačov, Věrovany, Cítov, Císařov, Rokytnice, Dluhonice, Přerov

Délka trasy: 48,5 km
Čas: 5 - 9 h
Start a cíl: Přerov, žst.

Charakteristika:
Velkým okruhem po Hané budete moci nejen poznat krásu tohoto úrodného a malebného kraje, ale navštívit také slušný počet památek a dalších krásných míst. Nejvýznačnější mezi nimi jsou mimo samotného starého centra Přerova především Chropyně a Tovačov se svými zámky a rybníky.

Popis trasy:
Od přerovského vlakového nádraží vaše první šlápnutí do pedálů povedou doleva Husovou ulicí až na světelnou křižovatku s Kojetínskou ulicí, na níž se dáte doleva. Podjedete drážní viadukt a za levou zatáčkou za ním se budete držet rovně, tedy na Kojetínské. Značení městské cyklostezky zde končí, ale pojedete nyní dále prakticky stále rovně.
Silnice č. 436 vás postupně povede přes Bochoř, pak kolem vlakové zastávky ve Věžkách do Vlkoše. Stále se držte na hlavní, která vás nakonec po 14 km dovede až do Chropyně. Vlevo míjíte zdejší rybník, který je běžnému pohledu od silnice skryt, ale jeho podrobnější prohlídka není vůbec špatný nápad. Přímo totiž hýří životem vodních ptáků a dalších živočichů, a tak můžete využít zdejší naučné stezky vedoucí okolo něj a objet jej dokola. Budete-li chtít, k zámku trefíte snadno.
Další vaše cesta povede od Chropyně ke Kojetínu dále po hlavní silnici, po níž jste přijeli, nebo případně alternativě s vynecháním Kojetína podle značení cyklotrasy č. 47 (Moravská stezka). Vyberete-li si tuto možnost, stačí se jen držet jejího značení až do 9 km vzdálených Lobodic. Jen dejte pozor v Záříčí a nepřejeďte levou odbočku.
Do Kojetína dojedete po hlavní silnici č. 436 po 5 km jízdy stále rovně. V Kojetíně pak pojedete vpravo podle značení cyklotrasy č. 5040, asi 700 m až na rozcestí Špalíř ještě souběžně se zelenou turistickou značkou. Ta se zde oddělí, pojedete po cyklotrase, ale na úseku do Lobodic se s ní ještě setkáte. Právě v Lobodicích se spojí obě varianty cesty od Chropyně a dále tedy pojedete již podle značení cyklotrasy č. 47 na sever na Annín a za ním již Tovačov.
Silnice od Lobodic vede podél kolejí zrušené místní železnice, v Anníně uhne cyklotrasa doleva a podél Annínského jezera vás dovede do Tovačova. I zde se stále držte cyklotrasy č. 47, která vás nyní provede hezkou cestou po hrázích tovačovských rybníků. Budete postupně míjet Dolní a pak Horní Hradecké rybníky a pak ještě chvilku pojedete podél Mlýnského náhonu. Až do Věrovan dojedete po této cyklotrase a teprve zde se dáte doprava již po 5042 vedoucí na východ na Cítov a Císařov. Jede se stále po rovně, stačí se držet téměř stále rovně na hlavní, jen v Císařově vede cyklotrasa doprava. přes Rokytnici vás cyklotrasa dovede až do Dluhonic, které se již nachází těsně u Přerova. Po posledních 3 km do něja také dorazíte; značení cyklotrasy vás pak povede podél břehu Bečvy až ke kruhového objezdu u mostu Míru, přes který pak přejedete směrem k centru a od cyklotrasy se tak již odloučíte. Rovně můžete na objezdu jet v případě, že míříte k městkému parku.
Z centra Přerova trefíte k vlakovému nádraží podle místního pouličního značení, nebo od mostu Míru vede k němu též zelená turistická značka.

Zajímavosti po cestě
Haná
Národopisně vymezená oblast Haná se nachází na střední Moravě mezi městy Holešov, Zábřeh, Vyškov a Uničov, okolo řek Morava a Haná. Tato oblast je tedy součástí Olomouckého, Zlínského i Jihomoravského kraje. Odjakživa je zde tradiční činností zemědělství, především pěstování obilí. Haná proslula také krásnými kroji a lidovými zvyky. Z řeči místních obyvatel je patrné, že se zde mluví nářečím, a to hanáckým. To se postupně vyvíjí již velmi dlouho. Dochovalo se také v tištěné podobě, a to ve výboru z 18. století Copak to ale ta mozeka hraje?, který připravil Eduard Petrů.

Přerov
Jedním z hanáckých center je město Přerov. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1131 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Roku 1256 byl Přerov povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na královské město. K velkému rozkvětu města došlo po roce 1841, kdy byla zprovozněna hlavní železnice z Vídně do Olomouce, později také do Prahy a Bohumína. Historické centrum Přerova se nachází okolo Horního náměstí. Při procházce touto částí objevíte domy až z 15. století. Nedaleko odsud se nachází Přerovský zámek, někdejší románský hrad. Dodnes se zachovala původní věž a zbytky opevnění. V zámku sídlí Muzeum Komenského, jež nabízí návštěvníkům exponáty od archeologických nálezů přes minerály a sbírku entomologickou až po expozici dobové školní třídy z dob učitele národů J. A. Komenského. Krásnou vyhlídku nabízí zámecká věž. Odtud dohlédnete až do městského parku Michalov, který je od roku 1992 kulturní památkou. Pokud budete mít na prohlídku Přerova a okolí více času, určitě se vydejte na severní okraj města. V Předmostí byla objevena rozsáhlá archeologická naleziště a zřízena i naučná Stezka lovců mamutů. Ta vede z Předmostí na Čekyňský kopec, kolem přírodního amfiteátru, přes školní kopec, na němž je i Památník lovců mamutů. Odsud je i krásný výhled na Přerov. Dále po stezce dojdete k Přerovské rokli a soše mláděte mamuta Toma. Posledním zastavením pak bude opět krásná vyhlídka na Přerov, tentokrát z Vinarského kopce.

Ubytování
Po cestě ani v dosahu se bohužel nenachází žádný kemp. V Přerově je výběr hotelů a penzionů dobrý, napomoci může infocentrum (tel. 581 217 187).

Doprava
Přerov se nachází na hlavní železniční trati a existuje tedy bezpočet vlakových spojů. Doporučujeme však ověřit případné rezervace přepravy kol. parkování vlastním autem je možné i vhodné např. právě u vlakového nádraží.

Kontakty
Městské informační centrum Přerov
Kratochvílova 119/14, Přerov
Tel.: +420 581 217 187
mic@medialine.cz, www.mu-prerov.cz

Zámek Chropyně
Tel.: 573 355 074
muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Tel.: +420 581 202 202
info@meks.kojetin.cz, www.kojetin.cz/meks

Zámek Tovačov
Cimburkova 2, Tovačov
Tel.: 581 731 309
mu@tovacov.cz, www.tovacov.cz

Tip
Mezi Kojetínem a Tovačovem, kde již dávno běžné vlaky nejezdí, se již od roku 2007 konají jízdy historických vlaků pro širokou veřejnost. Pokud budete mít štěstí a možnost se svézt, určitě doporučujeme. Více např. na www.prototypy.cz/tovacovka.