Od Kroměříže možná až k Tovačovu

Od Kroměříže možná až k Tovačovu

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo, příves za kolo

Průběh trasy:
Kroměříž, Plešovec, Chropyně, Záříčí, Lobodice, Annín, Tovačov, Annín, Lobodice, Kojetín, Chropyně, Plešovec, Kroměříž

Délka trasy: 44,5 km
Čas: 4 - 7 h
Start a cíl: Kroměříž, Velké náměstí

Charakteristika:
Krajina mezi Kroměříží a Tovačovem je rovinatá, ale rozhodně ne monotónní. Naopak, je plná krásných zákoutí kolem toku Malé Bečvy nebo všudypřítomných malých i velkých rybníků. Kola zde jedou skoro sama, po pěkných asfaltkách a téměř bez provozu aut.

Popis trasy:
Od kroměřížského Velkého náměstí se Vodní a pak dále rovně Vejvanovského ulicí dostanete podél zámecké zahrady k mostu přes Moravu. Přejedete jej a hned za ním se dáte první odbočkou na semaforu doleva. Tak se napojíte na cyklotrasu č. 47 (Moravská stezka), která vás vyvede k okraji města. Podjedete dálnici a pak pokračujete stále po cyklotrase po asfaltce vedené podél řeky.
Po 2 km od dálnice přejedete po mostě přes Moravu a dále pokračujete po cyklotrase přes Plešovec na Chropyni. Rybník se objíždí zleva, minete i zámek a cyklotrasa vás povede dále na sever do Záříčí. Zde přijde odbočka doleva, cyklotrasa vás nyní povede již mimo silniční provoz po asfaltce přes les kolem těžních stanic zemního plynu. Po mostku přejedete přes Malou Bečvu a vyjedete na okraji Lobodic, kde se cyklotrasa stáčí doleva a podél trati vlečky vede na sever na Tovačov. Ještě před ním projedete přes Annín a kolem Annínského jezera dojedete až do Tovačova. Siluetu věže tovačovského zámku uvidíte již zdáli, snadno k němu tedy trefíte a odsud se pak vydáte na zpáteční cestu.
Její první úsek vede až do Lobodic po téže trase, jako v opačném směru. Teprve na křižovatce za kostelem pojedete vpravo a ne vlevo (odkud jste přijeli), podle značení cyklotrasy č. 5040. Na okraji Lobodic vede trasa přechodně asi půl kilometru po polní cestě, ale pak se opět vrátí na širokou zpevněnou cestu s horším asfaltem. Mezi tokem Moravy vpravo a Mlýnského náhonu tak budete pokračovat dále na jih až do Kojetína. Zde objedete rybník a na hlavní silnici se dáte kolem čerpací stanice doleva. Po cyklisticky neznačené silnici nyní budete pokračovat stále rovně asi 5 km až do Chropyně. Zde se u zámku můžete dát doprava a tak se nejkratší cestou napojit na cyklotrasu č. 47, po níž jste přijeli, nebo po silnici objet rybník z druhé strany a napojit se na ni o kilometr dál. V obou případech vás povede až zpátky do Kroměříže stejnou trasou, jako jste jeli obráceně.

Zajímavosti po cestě
Kroměříž
Uprostřed úrodné zemědělské krajiny, v samém srdci Moravy, se od nepaměti křížily obchodní cesty a stezky. Původně tržní osadu Kroměříž kupují již ve 12. století Olomoučtí biskupové a ta se stává roku 1260 městem, jehož další dějiny jsou neoddělitelně spjaty s dějinami Olomoucké diecéze. Biskupové si město velice oblíbili a vybudovali zde svoje letní sídlo, které bylo zároveň ekonomickým centrem. Tak jako mnohá jiná města, utrpěla i Kroměříž boji husitských válek i války třicetileté. Po ní však nastalo zlaté období města. Centrum prošlo velkolepou stavební úpravou, která neminula ani zámek a přilehlou Podzámeckou zahradu. V roce 1848 se Kroměříž, zvaná Hanácké Athény, stala centrem politiky celého Rakouska, neboť zde zasedal ústavodárný sněm monarchie, ze kterého vzešel demokratizující návrh ústavy. Neznámý autor mapy Hané z přelomu 18. a 19. století zakreslil Kroměříž u jižní hranice oblasti, kterou nazval "Země zaslíbená neboli Svatá Haná".

Tovačov
Původně gotický vodní hrad koupil v 16. století Vilém z Pernštejna. Za Pernštejnů probíhala téměř celé století renesanční úprava komplexu, na kterou navázali v barokním stylu Salm-Neuburgové. Současná podoba zámku pochází až z 19. století a tvoří ji budovy ze všech období historie rozlehlého areálu, některé novorenesančně upravené a zámecký park. Interiér je zařízen jak v renesančním, tak v barokním stylu.

Otevírací doba:
duben, květen denně: 13.00 - 16.30
červen - srpen denně mimo po: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
září, říjen denně: 13.00 - 16.30
   
Ubytování
V dosahu se bohužel nenachází žádný kemp, možností je ubytování v penzionech, kterých naleznete v Kroměříži slušný výběr. Bližší informace snadno zjistíte v městském informačním centru.
Ve Velkých Těšanech (6 km) je v provozu dobrá turistická ubytovna i s možností stanování a stravování:

Turistická ubytovna Velké Těšany.
Velké Těšany 49, Kroměříž
Tel.: +420 603 261 239
indubau@seznam.cz

Doprava
Kroměříž leží na železniční trati, ale spojení jsou obvykle s četnými přestupy. Parkování vlastním autem v centru je omezené a zpoplatněné.

Kontakty
Informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 50/45
Tel.: +420 573 334 191
info@krominfo.cz, www.krominfo.cz

Zámek Chropyně
Tel.: 573 355 074
muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Tip
V areálu Podzámecké zahrady v Kroměříži můžete s dětmi navštívit také malou Zoo. Více na www.azz.cz nebo telefonu 573 502 011.

44,5 km
Snadná

Body zájmu