Černovírské Slatiniště

Naučná stezka Černovírské Slatiniště
Zřizovatel: Sagittaria

Počet zastavení: 5

Dostupnost: Lokalita Černovírské slatiniště je dostupná z Olomouce pěšky, nebo autobusy č. 11 MHD. Výhodné je projíždět lokalitu na kole. V terénu jsou umístěny informační tabule. Trasa stezky není značena značkami.

Černovírské slatiniště vzniklo před více jak 10 tisíci lety na konci poslední doby ledové. Mezi dnešními olomouckými čtvrtěmi Černovír, Chvalkovice a Týneček a obcí Hlušovicemi již tehdy existoval rozsáhlý močál. Pomalý odtok živinami bohaté vody a příznivé klima vytvořily podmínky vhodné pro vznik slatiniště. Odumřelé části rostlin se nerozkládaly, ale ukládaly a měnily ve slatinu. Slatina je nepravá rašelina, vzniklá z ostřic, rákosu a dalších vlhkomilných rostlin.
Za celou dobu tak vzniklo ložisko mocné místy až pět metrů. Z pozoruhodných rostlin zde rostly tyto: hrachor bahenní, hvozdík pyšný, matizna bahenní, plavín štítnatý, protěž žlutobílá, prustka obecná, starček byžinný, sveřep hroznatý, šáchor žlutavý a úrazník uzlovitý.

Název zastavení
Vstupní tabule
3 tabule na příjezdových cestách
Když se řekne slatiniště
Co zde žije dnes

2,5 km
Snadná

Body zájmu