K Chomoutovskému jezeru

Naučná stezka vede z Klášterního Hradiska v Olomouci přes černovírská slatiniště a obcí Horka nad Moravou až k Chomutovskému jezeru, kde také končí. Je vhodná zejména pro cyklisty.

-Délka trasy: 10 km, 12 zastavení
-Typ trasy: pěší, cyklistická
-Parkování: Olomouc
-Občerstvení:
-Začátek a konec trasy: u Klášterního Hradiska v Olomouci – Chomoutovské jezero

Stezka prochází severozápadním okrajem města Olomouce. Seznámí Vás se zdejší příměstskou přírodou. Trasa začíná v blízkosti barokních budov dřívějšího premonstrátského kláštera. Dnes je zde vojenská nemocnice na Hradisku. Stezka je značena značkami naučné stezky.

Na stezce se nachází 12 zastavení.

Zastavení
1.Vstupní tabule – historie Hradiska
2.Černovírské slatiniště
3.Kulturní krajina
4.Přírodní rezervace Palné Loučky
5.Louky
6.Rákosiny
7.Tůně
8.Vrbiny a olšiny
9.Řeka Morava a její ramena
10.Obec Chomoutov – historie obce
11.Přírodní rezervace Chomoutské jezero
12.Jezero a jeho obyvatelé

9 km
Snadná

Body zájmu