Sochy v Brně, Brno

Sochy v Brně

Pro:
Všechny věkové kategorie (kolo, pěší)

Průběh trasy:
Zelný trh – Radnická – Panská - náměstí Svobody – Rašínova – Moravské náměstí – Kounicova – Janáčkovo náměstí – Smetanova – Lidická– park Lužánky – Lužánecká - Vrchlického sad – náměstí 28. října – Kudelova – třída Kpt. Jaroše – Milady Horákové – Moravské náměstí – Rooseveltova – Malinovské náměstí

Délka trasy:
4,4km

Popis trasy:
Trasa procházky vede přes nejzajímavější sochy v centru Brna napříč stoletími a uměleckými slohy. Není opomenut ani oblíbený Hodinový stroj ve tvaru nábojnice na náměstí Svobody. 

Zajímavosti na trase:
1. Kašna Parnas
adresa: Zelný trh
autor: Anton Riga, J. B. Fischer von Erlach
Barokní kašna Parnas byla postavena v letech 1690–1695 na místě bývalé renesanční kašny s orlem.
Nádrž kašny má půdorys šesticípé růžice a voda do ní stříká ze tří kovových chrličů (původně byly kamenné), představující delfíny. Dominantou kašny je trojboký skalnatý útes s jeskyní, ve které Herakles poutá trojhlavého Kerbera, strážce vchodu do podsvětí. Po stranách se nachází tři ženské postavy, které představují Babylonii, Řecko a Persii. Na vrcholu pak najdete alegorii Evropy.
foto: Pavel Gabzdyl

2. W.A. Mozart
adresa: Zelný trh 4/04
autor: Kurt Gebauer
Na pětimetrovém pískovcovém sloupu najdete netradičně ztvárněnou sochu W.A. Mozarta z roku 2007, která připomíná jeho vánoční koncert v divadle Reduta v roce 1767. Postava Mozarta stojí jednou nohou na klavichordu a zaujme především kontrastem nahého chlapeckého těla a mužské hlavy s parukou. Na zádech má jedno křídlo jako připomínku tragického života tohoto hudebního génia. 

3. Portál Staré radnice a alegorie Spravedlnosti
adresa: Radnická 8
autor: Anton Pilgram
Pozdně gotický kamenný portál vznikl v letech 1510–1511 vznikl ve vchodu do průjezdu Staré radnice. Portál se skládá z pěti fiál, kdy u paty každé z nich se nachází socha – po stranách se jedná o sochy měšťanů, zatímco uprostřed, pod pokroucenou fiálou, spatříte alegorii Spravedlnosti. Socha však pochází až z období baroka, protože ta původní byla poškozena při obléhání Brna Švédy. Nejníže si můžete prohlédnout zbrojnoše nesoucí štíty se znaky Brna.
foto: Jakub Špiřík

4. Sochy mamlasů
adresa: Náměstí Svobody 10/74
autor: Johann Tomola
Nájemný dům s obchody nadace V. Gerstbauera, tzv. dům U čtyř mamlasů, byl postaven v letech 1901 – 1902 podle návrhu Germana Wanderleye. Sochy atlantů provedl podle modelů Vídeňana Richarda Luksche Johann Tomola, další sochařská výzdoba je dílem Alfreda Dresslera. Atlantové, v Brně řečení „Atlasi“, kteří dům podpírají, se brzy zkomolením stali mamlasi.
foto: Vít Madr

5. Hodinový stroj
adresa: náměstí Svobody 0/04
autor: Oldřich Rujbr, Petr Kameník
Tento žulový obelisk ve tvaru nábojnice byl na náměstí Svobody umístěný v roce 2010. Je sestaven ze 7 dílů, měří 6 metrů a váží 24 tun. Vevnitř se nachází hodinový stroj a zvonkohra. Vždy v 11. hodin dopoledne stroj vypustí skleněnou kuličkou, kterou si mohou turisté „ulovit“ a nechat si ji jako suvenýr. Svým tvarem a hodinou, kdy „odbíjí“ má připomínat rok 1645, kdy se Brno úspěšně ubránilo obléhání švédskými vojsky.
foto: Pavel Gabzdyl

6. Spravedlnost
adresa: Moravské náměstí 0/09
autor: Marius Kotrba
Stylizovaná socha muže zvedajícího těžký kvádr zdobí prostor před budovou Nejvyššího správního soudu od roku 2010. Jedná se o symbol spravedlnosti, zosobnění jedné ze čtyř Platonových ctností na Moravském náměstí.
foto: Jakub Špiřík

7. Jošt Lucemburský
adresa: Moravské náměstí 0/11
autor: Jaroslav Róna
Tato jezdecká bronzová socha markraběte Jošta je vysoká úctyhodných 6,5 metrů po přilbici, 8 metrů i s kopím. Práce na soše zabrala ak. sochaři Jaroslavu Rónovi 3 roky. Jošt na koni má symbolizovat odvahu a je tak čtvrtou platónovou ctností na náměstí – dalšími jsou socha Spravedlnosti, Umírněnost vyjadřuje nízká fontána s mírně zvlněnou hladinou, Prozíravost zastupuje bronzový model podoby města z roku 1645, kdy ho obléhala švédská armáda a kdy bylo Brno obratným vedením Raduita de Souches ubráněno.
foto: Pavel Gabzdyl

8. Ptáci
adresa: Kounicova 6
autor: Olbram Zoubek
Ptáci jsou 11 metrů vysoká, nefigurativní socha Olbrama Zoubka z roku 1964z bílého litého betonu potaženou štukem z bílého cementu. Tvoří ji tři navzájem prolnuté hmoty, které tímto korespondují se třemi rameny hotelu Continental, před kterým se nachází. 

9. Liška Bystrouška
adresa: Janáčkovo náměstí 0/01
autor: Jiří Marek
Od roku 1993 můžete na Janáčkově náměstí vídat specifickou bronzovou sochu Lišky Bystroušky na kulatém betonovém podstavci sochaře Jiřího Marka. Rysy vyzývavě stojící postavy, která ztělesňuje Lišku Bystroušku, nejsou ani mužské ani ženské, ani lidské ani zvířecí. Důvodem, proč socha stojí právě zde, je dům opodál, který v roce 1908 získal Leoš Janáček pro varhanickou školu a kterou pak dlouhá léta vedl.

10. Obchod a Tolerance
adresa: Lidická 50
autor: Antonín Břenek
Tyto dvě alegorické bronzové sochy Obchodu a Tolerance pochází ze zrušeného pomníku císaře Josefa II. (pomník původně stával před Německým domem na Moravském náměstí).  Jedná se o dílo českého sochaře Antonína Břenka z roku 1892.
Jen pro zajímavost, socha Josefa II. ze zaniklého pomníku se dnes nachází v areálu psychiatrické nemocnice v Brně-Černovicích.

11. Kašna se sousoším tří puttů
adresa: park Lužánky
autor: Franz Melnitzký
Kašna se sousoším tří puttů - rybařících dětí, podobných andílkům, je dílem vídeňského sochaře Franze Melnitzkého z roku 1860. Tato renesanční obdoba antických Amorů (erotů) a středověkých andílků byla oblíbeným dekorativním prvkem v období baroka, rokoka i v historických slozích 19. století.

12. Památník holokaustu
adresa: náměstí 28. října
autor: Daniel Václavík
V roce 2014 přibyl do parku na náměstí 28. října památník holokaustu v podobě neustále vodou omývané, černé žulové krychle o hraně 3,14 m. Netradiční výška krychle odkazuje na Ludolfovo číslo a má upozornit na v dějinách neustále se opakující utrpení. Na dně mělkého bazénku najdete zlatý pietní text „Nezapomeňme“ v češtině, hebrejštině a romštině spolu s Davidovou hvězdou a Ašóka čakrou.

13. Památník osvobození - Rudoarmejec
adresa: Moravské náměstí
autor: Vincenc Makovský, Bohuslav Fuchs, Antonín Kurial
Památník vznikal od roku 1946 do 1955 jako připomínka vítězství Rudé armády nad fašismem. Na vysokém kvádrovém podstavci stojí bronzový voják v uniformě Rudé armády s levou rukou zvednutou nad hlavu. Jeho gesto má vyjadřovat výzvu k zastavení palby. V pravé ruce sklání prapor s hrotem v podobě pěticípé hvězdy se symbolem srpu a kladiva. Po roce 1989 byl několikrát památník cílem útoků vandalů.

14. Pocta Edisonovi
adresa: Malinovského nám.
autor: Tomáš Medek
Třímetrová plastika několika propletených žárovek z nerezového drátu Tomáše Medka byla instalována před obchodním dům Centrum v roce 2010 a vznikla v rámci projektu Sochy pro Brno. Umístění „žárovek“ nedaleko Mahenova divadla není náhodné. Tehdejší Městské divadlo Na hradbách bylo v roce 1882 prvním elektricky osvětleným divadlem v Evropě.
foto: Pavel Gabzdyl

Kontakty:
http://ticbrno.cz/cs/informacni-centra

Doprava:
Začátek trasy:
Hlavní nádraží – tramvaj 1, 2 ,4, 8, 9, 10, 12, bus 31, 33, 60, 67;
nebo Zelný trh – tramvaj 4, 8, 9
Konec trasy:
Malinovského náměstí – tramvaj 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, bus 67, 90, 91, 92, 93

Tip:
U jezdecké sochy Jošta na koni na Moravském náměstí si nezapomeňte stoupnout pod jeho přední nohy a vzhlédnout vzhůru.