Chrámy města Brna, Brno

Chrámy města Brna

Pro:
Dospělé, děti, kočárek (kolo,pěší)

Průběh trasy:
Mendlovo náměstí – Úvoz - Gorazdova – pěší stezka podél Špilberku – Údolní – Husova - Komenského náměstí – Joštova - Moravské náměstí – Rašínova - Jakubské náměstí – Kozí – Poštovská - Minoritská – Orlí – Zelný trh – Petrská – Petrov

Popis trasy:
Trasa procházky vede přes nejzajímavější a nejkrásnější kostely v centru Brna. Začátek trasy se nachází v působišti Mendela a Leoše Janáčka v basilice Nanebevzetí Panny Marie, závěr je pak výrazná brněnská dominanta katedrála sv. Petra a Pavla. Část trasy vede příjemným parkem pod hradem Špilberk.

Zajímavosti na trase:
1. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí
Je právem označována za klenot gotické architektury na Moravě. Královna vdova Eliška Rejčka začala v roce 1323 budovat na Starém Brně nový chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Současně vedle něho založila klášter cisterciaček. Po smrti v roce 1335 nalezla Eliška Rejčka v bazilice místo posledního odpočinku. Je vyznačeno v dlažbě baziliky písmenem E s královskou korunkou. V 18. století byl interiér chrámu barokizován. Do tohoto období lze také zahrnout dostavbu barokních budov opatství. Na příkaz Josefa II. se v roce 1783 stěhují na Staré Brno augustiniáni, a to ze svého původního kláštera sv. Tomáše na nynějším Moravském náměstí. V bazilice můžete obdivovat slavný „Stříbrný oltář“, který si nechali vyhotovit u příležitosti korunovace obrazu Černé Madony v roce 1736.

2. Pravoslavný chrám sv. Václava
Gorazdova 8
Kostel vznikl na základě finanční sbírky, která byla uspořádána v roce 1928. Nejprve bylo hledáno vhodné místo. Po několika pokusech byl zakoupen pozemek na svazích Špilberku. V roce 1929 byl vypracován návrh P. Levickým. Základní kámen kostela byl položen v roce 1929, za účastí vladyky Gorazda. Stavba trvala dva roky. V roce1931 byl kostel vysvěcen a stal se duchovním centrem všech, hlásajících se k pravoslaví.

3. Kostel Jana Amose Komenského
Komenského náměstí 15
Kostel je v Brně znám spíše pod názvem Červený kostel, podle použitého červeného zdiva. Kostel byl postaven v letech 1863–1865 podle projektu H. Ferstela, který se mimo jiné podílel i na výstavbě vídeňské Ringstrasse. Stavba kostela je silně ovlivněna severoněmeckou gotikou, pro kterou je charakteristické právě červené zdivo. Kostel se stal první nekatolickou modlitebnou v Brně a kvůli své vynikající akustice bývá využíván jako prostor pro koncerty duchovní hudby.

4. Kostel sv. Tomáše
Moravské náměstí
Kostel svatého Tomáše apoštola, je barokní farní kostel, původně gotický klášterní kostel augustiniánů. Klášter s kostelem založil v roce 1350 moravský markrabě Jan Jindřich, který si zároveň přál zde umístit rodové pohřebiště. Toto místo se tak stalo posledním odpočinkem moravské větve Lucemburků. Kostel byl během husitských válek a následně i při obléhání Brna Švédy značně poničen, protože byl vysunut mimo tehdejší hradby. V roce 1661 započala přestavba pod vedením architekta Jana Křtitele Erny a celý areál byl přebudován v barokním stylu. Další přestavba probíhala v 18. století pod vedením Mořice Grimma. Za vlády Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a augustiniáni se přestěhovali do bývalého kláštera cisterciaček na Staré Brno. Dnes se v těchto prostorách nachází Moravská galerie.

5. Kostel sv. Jakuba
Jakubské náměstí
Nejstarší písemná zmínka o kostele sv. Jakuba v Brně pochází z roku 1228. Románský kostel z počátku 13. století byl později nahrazen kostelem gotickým. Stavba trojlodí, na které se podílel významný stavitel A. Pilgram, byla v dubnu 1515 přerušena požárem. Obnova a dostavba kostela byla završena v roce 1592 dokončením věže. V polovině 18. století byl interiér barokně upraven, ovšem v letech 1871–79 mu byla vrácena gotická podoba. Za pozornost stojí náhrobek maršála Louise Raduita de Souches, spěšného velitele obrany Brna při obléhání Švédy v roce 1645, který zde byl pohřben. Další známý náhrobek patří Regině Brem-Seiseneggerové z Tarnovic. Nese erb brněnského rodu Čertů znázorňující Pythagorovu větu, který navrhl A.Dürer.

6. Kostel sv. Janů s Loretou
Minoritská 1
Nedílnou součástí města Brna je od 13. století kostel sv. Janů, i když se jeho podoba během staletí měnila. Zejména pak v období baroka po přestavbě vedené architektem Mořicem Grimmem. Kostel tvoří jednolodní prostor s protáhlým kněžištěm, již od středověku typickým pro mendikantské řády, mezi něž bratří minorité patří. Vnitřní výzdoba je dílem Jana Jiřího Schaubergera a Jana Jiřího Etgense. Hlavní oltář zdobí obraz Uctívání Panny Marie od Josefa Sterna. Loretánská kaple je stavba napodobující Svatou chýši v italském Loretu. Součástí Loretánské kaple jsou Svaté schody, kopie Jeruzalémských schodů, po kterých kráčel Ježíš Kristus k Pilátovi.

7. Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení sv. Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petru a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651–52 a 1743–46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula. Když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení brněnského biskupství, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu. Kromě interiéru katedrály lze navštívit románskogotickou kryptu se základy původního kostela. V klenotnici jsou trvale vystavena bohoslužebná roucha, monstrance a další liturgické předměty. Návštěvníci si také oblíbili výstup na věže katedrály s vyhlídkou na město.

Kontakty:
http://ticbrno.cz/cs/informacni-centra

Doprava:
Začátek trasy:
zastávka Mendlovo náměstí – tramvaj 1, 5, 6
Konec trasy:
zastávka Hlavní nádraží – tramvaj 1, 2 ,4, 8, 9, 10, 12, bus 31, 33, 60, 67

Tip:
V gotickém kostele sv. Jakuba i v katedrále sv. Petra a Pavla můžete vystoupat na věž a prohlédnout si Brno z ptačí perspektivy.

Zdroj:
foto: Zdeněk Porcal