Procházka starobylým Táborem a jeho okolím

Procházka starobylým Táborem a jeho okolím
Pěší okruh s návštěvou nejhezčích míst v Táboře

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kočárek, pes

Trasa:
Žižkovo náměstí, Svatošova, nám. Mikuláše z Husi, Filipovská, údolí Tismenického potoka, Klokoty, údolí Tismenického potoka, Sady, Kotnovský hrad, Klokotská, Žižkovo náměstí

Délka trasy: 3 km
Čas: 1 - 3 h
Start a cíl: Tábor, Žižkovo náměstí
Možnosti občerstvení: Běžně v centru města

Charakteristika:
Během vycházky si budete moci prohlédnout nejen město samotné, ale také Klokotský klášter nad ním. Ten je vděčným cílem nabízejícím příjemný poklid v přírodě za městem i pěkné výhledy na Tábor.

Ze severozápadního rohu ústředně položeného Žižkova náměstí v Táboře se nejprve vydejte Svatošovou ulicí k náměstí Mikuláše z Husi. Dojdete na něj již asi po 250 m, držte se na něm vlevo a také vlevo od kostela Narození Panny Marie půjdete dále Filipovskou ulicí. Tak dojdete až k městským hradbám, kde skrze ně vede ven cesta mířící pak dolů do lesoparku v údolí Tismenického potoka. Zde může být orientace mírně náročnější, je třeba se dostat na hlavní cestu nyní o vás vlevo, ta jediná vede po mostku přes potok. Je na ní značena zelená turistická značka. Jakmile potok přejdete, uhýbá se mírně vlevo a cesta již stoupá lipovou alejí a křížovou cestou ke Klokotskému klášteru. Jde se již jen rovně, trefíte nyní snadno.
Klášter je nejvýše položeným a nejvzdálenějším místem na trase, od něj se tedy budete vracet. Nejprve se jde dolů alejí, přes potok, ale pak již jen rovně, po zelené. Po schodech nakonec vyjdete na Kotnovské ulici již ve městě, hrad máte asi 100 m vpravo. Pokud jej budete chtít navštívit, od něj se jde nejprve zpátky Kotnovskou ulicí a dále již stále po ní. Vede přímo k Žižkovu náměstí, odkud jste vyšli.

Zajímavosti po cestě:
Tábor
Na místě současného Tábora je prokázáno osídlení z doby halštatské a laténské. Ve třináctém století zde nechal Přemysl Otakar II. postavit hrad Hradiště. Tábor byl založen roku 1420 husity a pojmenován podle hory Tavor u Nazaretu, v dnešním Izraeli. Založení města navázalo na tradici husitských náboženských poutí na hory. V roce 1532 byl Tábor postižen velkým požárem, byl značně poškozen i hrad. Na konci třicetileté války, po 5 dnech obléhání Švédy na jejich loupežné výpravě na jih Čech, byl roku 1648 Tábor dobyt. Od roku 1872 začala větší výstavba táborského Nového města.

Táborské katakomby
Táborské podzemí patří mezi nejpozoruhodnější svého druhu u nás. Celý labyrint měří dohromady téměř 14 km, vznikl postupně ve středověku  propojením rozsáhlých sklepních prostor s několika patry. Sklepy patřily k významným měšťanským domům a plnily především hospodářskou funkci díky své stálé teplotě okolo 10°C. Dnes je zpřístupněná část celých prostor, ale i tak prohlídkový okruh měří 800 m. Vchod najdete v budově radnice na Žižkově náměstí.

Klokotský klášter
Na pahorku nad Táborem již zdáli spatříte věžičky poutního kostela a kláštera v Klokotech. Postaven byl na kolem roku 1700 na místě staršího malého kostelíku, nad hlubokým zářezem Lužnice.
Stavba má svůj vzor jednom z děl slavného italského architekta Jana Santiniho a vznikala postupně. Nejprve byl postaven kostel, časem k němu přibyly ambity i kaple, až vznikla jedna z nejcennějších barokních staveb v kraji, s půdorysem ve tvaru dvojitého kříže. Poutní kostel dodnes slouží svému účelu, pouť se zde koná každoročně koncem léta.

Kontakty:
IC Tábor
Žižkovo nám. 2, Tábor
Tel.: (+420) 381 486 230
infocentrum@mu.tabor.cz, www.tabor.cz

Husitské muzeum v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 44
Tel.: 381 252 242, 381 251 884

Ubytování:
Kemp U Ježka
Pintova 3010, Tábor
Tel.: (+420) 728 261 832

Autokemp Tábor-Náchod (Malý Jordán)
Tel.: (+420) 381 235 103, (+420) 723 479 168
atc_mj@centrum.cz, www.atc-mj.unas.cz

Autokemp Knížecí rybník
Tábor - Zárybničná Lhota
Tel.: (+420) 381 252 546
knizecak@seznam.cz, www.knizecirybnik.cz

Doprava:
Tábor se nachází na hlavní železniční trati Praha – České Budějovice. Vlakové i autobusové nádraží jsou však asi 1,5 km od centra města, vzájemně těsně u sebe. Autem lze placeně parkovat buď přímo na ústředním Žižkově náměstí nebo mírně stranou na parkovišti vedle ulice Na Parkánech, nebo také na Tržním náměstí.

Tip:
Stojí za to vyjít 250 schodů věže děkanského kostela Proměnění Páně na Žižkově náměstí a město máte z výšky zhruba 70 m jako na dlani.
Tel.: (+420) 381 251 226, (+420) 606 322 050

3 km
Snadná

Body zájmu