Babiččiným údolím

Babiččiným údolím

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo

Trasa:
Česká Skalice, Ratibořice – zámek, Ratibořice – pomník babičky, Staré bělidlo, Vitorčin splav, Bílý most, Pohodlí, Červený most, Slatinský mlýn, Pod Boušínem, Havlovice, Vízmburk, ž.s. Červený Kostelec

Délka trasy: 20 km
Čas: 2 - 5 h
Start a cíl: Česká Skalice (žst. nebo centrum)
Možnosti občerstvení: Česká Skalice, Ratibořice

Charakteristika:
Výlet vede po stejné trase tam i zpět vás zavede do malebného Babiččina údolí, na místa, která znáte z knížky nebo filmu o ní. Spatříte tak ratibořický zámek, Ludrův mlýn, Staré bělidlo, nebo Viktorčin splav. Od Bělidla můžete jet až k Červenému mostu nebo si výlet podle chuti zkrátit či prodloužit.

Od nádraží v České Skalici vás povede směrem k ratibořickému údolí nejprve žlutá turistická značka. Uličkami vás dovede na okraj města, kde asi po 1,5 km dojedete na rozcestí, na němž již vede červená značka. Souběžně vede také trasa naučné stezky Babiččinou údolí. Po červené tedy pojedete po široké lesní cestě kolem loveckého pavilonu až do Ratibořic. Na jejich okraji ještě přejedete silnici napříč a značka vás dovede přímo k zámku. V jeho areálu byste měli kola vést, projdete tedy jím a dále pokračujete po červené do údolí k Rudrovu mlýnu. Od mlýna se jede po upravené široké cestě již přímo ke Starému bělidlu vzdálenému přibližně 500 m. Spatříte jej u cesty vpravo, od něj se pak dále pokračuje k Viktorčinu splavu stále rovně.
Cesta s červenou turistickou značkou vede od splavu dále podél Úpy v údolí. Po 500 m vyjedete na silnici u dřevěného bílého mostu (pozoruhodná technická památka), přejedete přes most a ještě asi 250 m pojedete po silnici. Na okraji lesa červená opět vede z asfaltu doleva po široké cestě, odbočte s ní a lesem pojedete dále podél řeky. Jede se stále téměř po rovině pod svahem, vpravo míjíte několik lesních pramenů a po 2 km od bílého mostu dojedete k červenému. Je podobný tomu předchozímu, rovněž je technickou památkou. Zde se nacházíte v nejzazším bodě výletu, odkud se stejnou cestou vracíte zpět do České Skalice. Samozřejmě, v případě chuti můžete ještě pokračovat dále až ke Slatinskému mlýnu, dále cesty vedou již v kopcích.

Zajímavosti po cestě:
Ratibořický zámek
Na místě dnešního zámku v Ratibořicích stávala jistě již roku 1388 gotická tvrz, jejímž majitelem byl rytíř Vaněk ze Žampachu a Ratibořic. Od poloviny 15. století zdejší sídlo patřilo již k nedalekému rýzmburskému hradu, krátce nato přestala mít svůj význam a počala chátrat. Zřejmě již koncem 16. století tvrz zanikla a v téže době, roku 1582 koupil Rýzmburk i Ratibořice rod Smiřických. Tak se Ratibořice staly součástí náchodského panství, které po bělohorské bitvě přešlo na rod Trčků z Lípy.
Po zavraždění posledního majitele z tohoto rodu, Adama Erdmana Trčky z Lípy společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634, císař Ferdinand II. panství věnoval knížeti Ottaviu z Piccolomini. Právě jeho potomek Lorenzo z Piccolomini v Ratibořicích zde dal v letech 1702 - 1708 postavit barokní zámeček v italském stylu loveckých letohrádků. V této podobě zámek zůstal až do roku 1825, kdy vévodkyně Kateřinou Vilemínou Zaháňskou, jeho tehdejší majitelka a také kněžna zpodobněná v Babičce, zahájila přestavbu ve slohu empíru. Zámek tak byl zcela přestavěn včetně křídla pro služebnictvo.
V horním patře zámku jsou dnes soustředěny cenné obrazové kolekce, grafika, sklo, porcelán, nábytkové sestavy a další předměty z 19. století.

Rýzmburk
Rýzmburk (poslední vybudovaný hrad po Střmeni, Červené Hoře, Vízmburku, Teplicích n. Metují, Adržpachu, Stárkovu,Chotěborkách, Borohrádku aj.), který rod Třmene na území Čech a Moravy vybudoval, byl vypleněn a vypálen za třicetileté války císařskými a později švédskými vojsky. K jeho úplné zkáze došlo na poátku 18 století, kdy byl ze zříceniny vylámám kámen na stavbu nedalekého zámku v Ratibořicích.

Staré bělidlo
Bělidlo, kde se odehrává děj Babičky, postavil v roce 1797 ratibořský mlynář Antonín Ruder (v Babičce Pan otec) původně jako výměnek. Jedná se o typickou roubenou chalupu se šindelovou střechou, vedle stojí ještě druhé stavení o dvou místnostech. Toto původní bělidlo však stávalo jinde, blíže zámku, roku 1830 bylo zbořeno a na jeho místě dnes stojí skleník. Dnešní stavba je tedy o něco pozdější, rovněž však patřila k mlýnu. Roku 1842 prodal Antonín Ruder bělidlo i mlýn vrchnosti.
Po roce 1945 se o obě stavby počalo pečovat jako o významnou památku, byly doplněny interiéry právě podle románu dobovým lidovým nábytkem a veškerým zařízením. Další úpravy v tomto směru přišly v roce 1970, kdy se zde podle knižní předlohy natáčel slavný film režiséra Antonína Moskalyka.
Návštěvní doba (mlýn, Staré bělidlo)
Duben, září, říjen: (SO, NE, SV) 10.00 - 15.00
Květen: (ÚT-NE) 10.00 - 16.00 h
Červen – srpen: (ÚT-NE) 9.00 - 17.00

Kontakty:
Infocentrum Česká Skalice
Husovo náměstí 51, Česká Skalice
Tel.: (+420) 491 453 870
info.cs@seznam.cz, www.ceskaskalice.cz

Zámek Ratibořice
Tel.: (+420) 491 452 123
info@zamekratiborice.cz, www.zamekratiborice.cz

Ubytování:
Autokemp Rozkoš
T. G. Masaryka 836, Česká Skalice
Tel.: (+420) 491 451 112
atc@atcrozkos.cz, www.atcrozkos.cz

Autokemp Brodský
Souběžná, Červený Kostelec-Horní Kostelec
Tel.: (+420) 491 461 193
info@campbrodsky.cz, www.campbrodsky.cz

Chatová osada U koupaliště
Pod Hradištěm 1089, Nové Město nad Metují
Tel.: (+420) 491 473 539
www.chatky.nachodsko.com

Doprava:
Do České Skalice jezdí přímé vlaky z Prahy, Hradce Králové nebo Jaroměře.

Tip:
V České Skalici můžete ještě navštívit muzeum Boženy Němcové nebo Barunčinu školu a připomenout si tak osobnost jedné z našich největších spisovatelek.

Autor fotografie Rýzmburk: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22003900

20 km
Střední

Body zájmu