Od Čertovy stěny ke klášteru

Od Čertovy stěny ke klášteru a jedinečnému poštovnímu muzeu
Pěší trasa za zajímavostmi Vyššího Brodu a okolí

Pro:
Dospělí, větší děti, pes

Trasa:
Vyšší Brod – tábořiště, Čertova stěna, cisterciácký klášter a poštovní muzeum, tábořiště nebo vlaková stanice

Délka trasy: 6,5 km
Čas: 2,5 - 5 h
Start a cíl: Vyšší Brod, tábořiště
Možnosti občerstvení: Vyšší Brod běžně ve městě

Charakteristika:
Okružní turistická trasa vás zavede k pozoruhodné Čertově stěně nad Vyšším Brodem i do neméně zajímavého kláštera a poštovního muzea.

Výhodným výchozím místem je vodácké tábořiště nacházející se také nedaleko vlakového nádraží (Vyšší Brod – klášter). Přes most a pak doprava po hlavní silnici vede červená turistická značka stoupající nejprve do výšky hráze Dolního Lipna. Těsně za hrází značka míří z hlavní mírně vpravo na vedlejší silnici vedenou již po rovině podél břehu, aby po dalších 650 m odbočila naopak mírně doprava již na pěšinu stoupající v lese do svahu.
Do kopce se jde asi kilometr, pak vyjdete na silnici v levé zatáčce, ze které červená značka hned opět uhne doprava již přímo k Čertově stěně. Dojdete na její horní část, nabídne se vám výhled na celé suťoviště i do údolí Vltavy dole.
První metry další cesty vedou nejprve zpět po červené na silnici a pak dále po této značce doprava. Po silnici se jde asi 500 m, pak odbočíte ještě po této červené doleva na pěšinu. Hned po dalších 150 m se na rozcestí setkáte s modrou značkou, po které odbočíte doleva a půjdete po ní až do Vyššího Brodu. Přechází se jen nevýrazný vrch a pak již přijde část v klesáních. Vyjdete tak přímo u kláštera, můžete nyní navštívit jako jeho prostory, tak poštovní muzeum, snadno jej naleznete. Od kláštera snadno trefíte buď zpátky k tábořišti a vlaku, nebo případně i do centra města – klášter se obchází spodem po ulici Míru.

Zajímavosti po cestě:
Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě
Klášter byl založen rodem Rožmberků roku 1259 a převzal název od osady, v jejíž blízkosti vznikl. Osídlili jej cisterciáčtí mniši z kláštera Wilhering na rakouské straně hranic. Klášterní kostel s přilehlými budovami byl stavěn postupně od 60. let 13. století, dokončen byl v 80. letech století následujícího. Nejdříve byla postavena východní část kostela a příčná loď s přilehlými kaplemi. Specifickým slohovým projevem je klenba kapitulní síně (kolem roku 1285) tvořená čtyřmi trojpaprsky, které vyrůstají z jediného sloupu uprostřed síně. Celé gotické jádro kláštera je dodnes výjimečně zachovalé, včetně barokního a klasicistního věnce přilehlých budov.

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě
Stálá expozice muzea předkládá vývoj pošty a poštovnictví již od roku 1526 po současnost. Návštěvníci se mohou seznámit s podobou dopisů, obálek a poštovních známek v průběhu staletí. Stejně tak se dozví, do jakých schránek lidé poštu dávali a jak oblečený pošťák je vyzvedával, třídil na vybaveném poštovním úřadě a nakonec v jakých vozech, kočárech nebo dostavnících je rozvážel na správnou adresu. Muzeum poskytuje i expozici psacích potřeb, komunikačních přístrojů, ústředen a spoustu dalšího.

Kontakty:
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Klášter 136, Vyšší Brod
Tel.: (+420) 380 746 679
pm.vb@tiscali.cz, ctvrtnik.pavel@cpost.cz, www.ceskaposta.cz

Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Tel.: (+420) 777 326 384
tours@vyssibrod.cz, cist.klaster@vyssibrod.cz, www.cisterciaci.cz, www.klaster.vyssibrod.cz

Ubytování:
Vodácké tábořiště Pod Hrází
Vyšší Brod
Tel.: (+420) 380 746 427

Doprava:
Vyšší Brod je dostupný vlaky z Rybníku nebo autobusy z Kaplice a Českého Krumlova.

Tip:
Vyšší Brod je také znám jako oblíbené výchozí místo pro sjíždění Vltavy. Pokud byste se sem někdy rozhodli vrátit a Vltavu sjíždět, existují zde půjčovny lodí s veškerým servisem.