Do tajů a krás Šumavy

Do tajů a krás Šumavy
Na kole na Tříjezerní slať

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kočárek nebo kolo

Trasa:
Pro cyklisty: Antýgl, Hradlový most – Rechle, Modrava – parkoviště, Rybárna, Tříjezerní slať, Schätzův les, Rokyta – rozcestí, Antýgl.
Pro pěší: Modrava – parkoviště, Rybárna, Tříjezerní slať a zpět.

Délka trasy: 13 km
Čas: 2,5 - 4 h
Start a cíl: Modrava nebo Antýgl
Možnosti občerstvení: Modrava, (Antýgl)

Charakteristika:
Výlet k Tříjezerní slati lze absolvovat jak pěšky i s kočárkem, tak na kolech. V popisu trasy uvedeme delší variantu pro cyklisty s označením části pro pěší.

Trasa pro cyklisty začíná již na Antýglu, jediném tábořišti v okolí. Do Modravy, vzdálené 5 km, vede zajímavá cesta podél umělého plavebního kanálu. Dostanete se k ní přímo z tábořiště po mostě přes Vydru, zabočíte doleva a povede vás zelená turistická značka a také cyklotrasa č. 2117. Zelená končí u hradlového mostu přes říčku asi po 2,5 km, cyklotrasa pokračuje dále a po běžné silnici vás dovede až do Modravy.
V Modravě na křižovatce odbočíte doprava, za mostem po pravé straně spatříte parkoviště, výchozí místo pěší varianty tohoto výletu. Odsud se pokračuje dále po červené značce a cyklotrase 2113 na západ, cesta vede téměř stále po rovině a celou dobu po asfaltu. Podél Roklanského potoka se tedy dostanete až k Rybárně, samotě a rozcestí pod kopcem, kde vaše další cesta vede rovně po hrubé asfaltce do kopce. To je poslední úsek před rašeliništěm, do kopce se jde asi 800 m. Dostanete se tak na rozcestí podle tříjezerní slati, kterou máte přímo před sebou. Upozorňujeme na zákaz vjezdu kol na naučnou stezku, je nutno je nechat u zábradlí za rozcestím, a podobně s kočárky – dřevěné chodníčky jsou úzké.
Poté, co si projdete krátký okruh po slati, pěší trasa vede nazpět do Modravy po stejné trase, jako v opačném směru. Pro cyklisty vede přímá trasa na Antýgl doleva, po žluté turistické značce a cyklotrase 2117. Jede se v podstatě stále z kopce, minete rozcestí Schätzův les a po dalších 700 m dojedete na rozcestí v Rokytě. Držte se stále cyklotrasy a zelené turistické značky, která se mezitím zleva přidala; obloukem vás dovedou zpět k Antýglu, kde jen doleva odbočíte přes most do tábořiště.

Zajímavosti po cestě:
Tříjezerní slať
Asi 3 km severozápadně od Modravy se na ploše 5 ha rozkládá vrchovištní rašeliniště pojmenované podle tří rašelinných jezírek, z nichž největší má rozlohu 7 arů. Rašeliniště počalo vznikat před několika tisíci lety a protože hlavním zdrojem vody byly srážky, nazývá se tento typ slať. Tříjezerní slať je dodnes živým vrchovištěm, které stále roste. Rašeliništěm prochází po povalovém dřevěném chodníku trasa krátké okružní naučné stezky s jedenácti zastaveními na délce okolo dvou set metrů. Na zajímavá místa upozorňují informační tabule, jejichž texty přibližují návštěvníkům vegetaci šumavských smrčin, seznamují je s povrchovými útvary rašelinišť, vznikem rašeliny a jejím složením. Stezka byla zřízena v roce 1978.

Slatě na Šumavě
Šumavská rašeliniště začala vznikat před 9-10 tisíci lety na konci poslední doby ledové a od té doby zde vznikl domov pro velké množství živočichů a rostlin, jež dokáží přežít v náročných podmínkách. Pro vznik slatí na Šumavě existovaly takřka ideální podmínky, tedy mělké pánve, sedla, mírné svahy, náhorní roviny, pláně. Dále také široká, mělká údolí potoků a jejich některých přítoků. Podnebí je zde velmi chladné a vlhké, pramenišť je dostatek a horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm není pro vodu příliš propustný.

Kontakty:
Modrava (OÚ)
Tel.: (+420) 376 599 327
obec.modrava@quick.cz, www.sumavanet.cz/modrava

Ubytování:
Autokemp Antýgl
Tel.: (+420) 376 599 331

Doprava:
Na Antýgl i do Modravy se lze dostat autobusy ze Sušice nebo vlastním autem.

Tip:
Pokud byste si výlet rádi ještě zpestřili nebo mírně prodloužili, doporučujeme od Tříjezerní slati ještě jet nebo jít po žluté a modré turistické značce na rozcestí Pod Oblíkem a doleva k Javoří Pile. I. zóna národního parku je velmi krásná a stojí za návštěvu.

13 km
Snadná

Body zájmu