Za dudáky do Strakonic

Za dudáky do Strakonic
Návštěva světoznámého festivalu a pěší výlet po okolí

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, terénní kočárek, pes

Trasa:
(Strakonice – žst.), Radošovice, Mutěnice, Strakonice (centrum)

Délka trasy: 5,2 km
Čas: 1,5 – 2,5 h
Start a cíl: Strakonice - centrum
Možnosti občerstvení: Strakonice, Radošovice, Mutěnice

Charakteristika:
Pozveme vás na jedinečný dudácký festival plný dud, dudáků a folklórní muziky. Zpestřit si jej můžete malým pěším výletem v okolí města, jede se nejprve vlakem a pěšky se vracíte zpět.

Mezinárovní dudácký festival se ve Strakonicích koná s přestávkami již od roku 1967 obvykle 4 dny od čtvrtka do neděle v předposledním nebo posledním srpnovém týdnu. Program je zahájen velkolepou přehlídkou v podobě průvodu všech účastníků městem, tento ojedinělý pochod doporučujeme si nenechat ujít. Kulturní programy, které jakoby neměly po 4 dny konce, si můžete doplnit kratším pěším výletem po okolí podle následujícího popisu:

Festival se koná podle aktuálního programu v celém centru Strakonic. K vlakovému nádraží je to odsud okolo kilometru, dovede vás žlutá a modrá turistická značka. Vlakem se tedy nejprve přesuňte do Radošovic, odkud se budete pěšky vracet do města.
Od vlakové zastávky v Radošovicích nejprve půjdete do vsi. V zatáčce hlavní silnice u obecního úřadu jděte rovně, cesta se pak stáčí vlevo a dovede vás až k mostku přes Volyňku. Přejdete jej a hned za ním se dáte doprava, po cestě již vede červená pěší značka. Úzká pěšina vede lesíkem podél levého břehu řeky, víceméně kopíruje její tok a zhruba po půldruhém kilometru od mostku vás po rovině dovede do sousedních Mutěnic. Vesnicí projdete stále po značce, z většiny se jde nadále po pěšině a jen přechodně po asfaltu. Na konci vsi se značka opět přimkne k řece a již míří k chatové a zahrádkářské kolonii jižně od Strakonic.
Kolonií projdete po široké zpevněné cestě, zprava minete Blatský rybník, podejdete trať a odbočíte po značce vlevo. Po 300 m již vyjdete na silnici, na níž se dáte doprava a máte před sebou poslední úsek již do centra města, je to okolo 700 m.

Zajímavosti po cestě:
Strakonice
Území dnešních Strakonic i s okolními obcemi bylo osídleno pravděpodobně již v prehistorické době. Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který založil v první třetině 13. století šlechtický rod Bavorů. První písemné zprávy o městě Strakonice jsou datovány do roku 1235. Část hradu darovali Bavoři již v roce 1243 řádu maltézských rytířů. Tímto letopočtem začala ve Strakonicích sedm století dlouhá etapa jejich místního působení a téměř 150 let dlouhé soužití světské a církevní moci na jednom hradním sídle. Od roku 1402 byl hrad ve vlastnictví řádu johanitů (maltézských rytířů). Hradní areál byl postupně přestavován a upravován. Najdeme zde stavební prvky několika architektonických slohů. Stavební vývoj byl ukončen v letech 1714 - 1721 barokní zámeckou přístavbou. Dnešní podobu získal hrad rozsáhlými opravami v letech 1925 – 1937.

Dudáci a dudy
Strakonice proslavila především Tylova postava legendárního muzikanta Švandy dudáka v divadelní hře Strakonický dudák. A že dudy patří neodmyslitelně ke Strakonicím, se mohou návštěvníci přesvědčit ojedinělou stálou expozicí českého dudáctví v Muzeu středního Pootaví.
Dudy jsou hudebním nástrojem velmi starým, nejspíš pocházejícím z pasteveckých oblasti přední Asie někdy na sklonku starověku. Od té doby sice zůstal jejich hlavní princip vhánění vzduchu z měchů do píšťal, ale díky svému rozšíření do mnoha částí světa od Turecka přes severní Afriku až po Skotsko dnes nacházíme značně rozdílná provedení. Rozlišujeme tedy dudy s jednoduchou, dvojitou nebo trojitou melodickou píšťalou, podobně bezbordunové nebo s jednou, dvěma i více samostatnými bordunovými píšťalami, dudy nafukované ústy nebo jen s měchy apod. Setkáte se také s bezpočtem variací zdobení nebo účelu, jak se postupně vyvinuly jednotlivé druhy nástroje během odbdobí středověku. Právě dudy spatříte na dobových vyobrazeních již od 10. století velmi často, patřily k nejrozšířenějším nástrojům vůbec.

Kontakty:
Infocentrum Strakonice
Velké náměstí 2
Tel.: (+420) 383 700 700
infocentrum@strakonice.net, www.strakonice.net

Dudácký festival
Městké kulturní středisko
Mírová ul. 831, Strakonice
Tel.: (+420) 383 311 530
meks@strakonice.cz, www.dudackyfestival.cz

Ubytování:
Autokemp a chatová osada Podskalí
Podskalí, Strakonice
Tel.: (+420) 605 383 555, (+420) 383 322 024

Kemp Otava
Podskalí, Strakonice
Tel.: (+420) 602 235 407
kemp@kempotava.cz, www.kempotava.cz

Doprava:
Do Strakonic jezdí přímé autobusy z Prahy – Na Knížecí nebo z Milína. Vlaky jezdí z Písku a Plzně. Na výlet se jede osobním vlakem nebo autobusem do Radošovic, spojení jsou velmi častá, je to jen 4 km.

Tip:
Program pro děti
V rámci festivalu přirozeně najdete většinu programu určeného pro děti. Každoročně bývají ale i pořady věnované speciálně jim – příkladem může být představení „Toulaly se dudy světem, zabloudily taky k dětem“, které se koná na hradním nádvoří. Děti si můžou zazpívat se známým místním souborem Prácheňáček a jeho hosty.