Cesta plná pověstí a strašidel

Cesta tajemnou Chrudimí plnou pověstí a strašidel

Jak se k cíli dostat: Pěšky, na kole, vlakem, autem
Poloha cíle: Chrudim
Doporučené výchozí místo: Pro cyklisty Pardubice, Hradec Králové, pro pěší např. Slatiňany
Možnosti občerstvení v cíli: Běžně ve městě

Charakteristika:
Snad žádné naše město není na svou velikost tak opředeno všelikými pověstmi, báchorkami o strašidlech, tajemných domech a podivuhodných příbězích jako Chrudim. Výlet vás tedy provede Chrudimí dnešní, ale i tou již zmizelou, jak ji ve své knize Stará Chrudim zachytil J. Charvát podle starých lidových vyprávění i písemných pamětí.

Nepřeberné množství menších příběhů se pojí s Chrudimí. Některé jsou velmi staré, jiné novější, všechny se postupně staly součástí lidových vyprávění nesoucích se přes staletí až do našich dob. Když půjdete dnešním městem, nekterá místa již nenaleznete, jiná však ano; některé domy a uličky vypadají stále jako by s sebou nesly část dávné minulosti, jiné byly změněny k nepoznání. Tak činí běh dějin, který nelze zastavit, ale lze se místy vrátit alespoň v představách do dob, kdy se v Chrudimi pod závojem tajemna děly věci snad až kouzelné a zázračné. Pojďme tedy společně městem a vyprávějme si alespoň tři příběhy o místech, jež budeme míjet.

O bezhlavém kapucínovi
Bezpochyby nejznámějším chrudimským strašidlem či zjevením je bezhlavý kapucín. Ten, ještě za svého života, byl laikem zdejšího kapucínského kláštera stojícího na dnešním Školním náměstí. Jeho řeholní život ale nebyl příliš šťastný, i navzdory svému řeholnímu jménu, které si vybral - totiž Fortunat, tedy Štěstím obdařený. Jak se často stává, řeholním slibem neodložil všechny své světské touhy, jak by si snad přál, a po ženských se díval dál jako předtím. I po ženě zdejšího zámožného řezníka Petra Myslivečka bydlícího v dnešní Střelecké ulici. A to se mu také stalo osudným, navzdory jeho šťastnému jménu. Jednoho dne jej totiž prchlivý řeznický mistr přistihl, uviděl, jak klečí před jeho ženou a vyznává jí cosi, na co prchlivý muž nečekal. Vtrhl dovnitř, popadl svou širočinu položenou zrovna příhodně na lavici a překvapenému klečícímu proutníkovi sťal jedinou ranou hlavu. Pak ji ještě v afektu vhodil v hadru zabalenou do řeky a nebohé tělo odnesl na nedaleké valy, jimž se dodnes říká Kapucínské. Když pak Mysliveček vychladl, šel se sám udat.
Příběh žárlivého řezníka zde končí, mnichův však ne. Naopak známým se stal až po své tragické smrti, po níž snad jeho duše nemohla v klášterní kryptě dojít pokoje. Zjevoval se proto přízrak bezhlavého kapucína na chrudimských valech od té doby vždy předtím, když klášteru nebo jeho řádu hrozilo neštěstí. Býval prý viděn vždy kráčející zpříma, se zdviženou kapucí, ale bez hlavy, jen s krvavým okrajem krku.
Tak prý se zjevil roku 1698, načež druhý den klášterní zřízenec spadl do studny, kde se utopil. Podruhé roku 1746, kdy se zjevil samotnému řediteli městských úřadů, syndiku Josefu Melhardovi, a hned druhý den vypukl v klášteře požár. Naposledy pak se v sobotu dne 14. května 1827 na valech zjevil sekretáři Horreusovi, předtím, než se následující den propadlo klenutí klášterního refektáře, bohužel i s přítomnými tam hosty.
Mnozí ale poukazují, a pravdou skutečně je, že si kapucínova zjevení vybírala jen osoby ctihodné, a to výhradně po návštěvě hostince Na trávníčku.

O domě s krvavými čísly
Podle místní legendy se prý v dnešní Břetislavově ulici č.p. 66 zjevoval čert. Prováděl v domě všelijaké kejkle, ale zlý snad nebyl, tehdejší majitelka si již na něj zvykla. Jedné noci jí však ve spánku ustřihl kratiknotem nos a napsal jím na stěnu krvavá čísla 7, 17, 77 a 87. Když se nešťastnice ráno probudila, nos sice měla opět celý, ale krvavá čísla na bílé stěně stále byla. Lámala si hlavu, co mohou znamenat, a správně pochopila, že si má vsadit. Tedy správně - řečeno podle samotného pekla, které jí tip dalo. A skutečně, žena vyhrála neuvěřitelných 7 000 zlatých. Peníze jí však byly darem skutečně ďábelským. Nedovedla s nimi naložit jinak než prostopášným utrácením, až nakonec přišla i o svůj dům a podle pověsti zemřela kdesi na okraji města v úplné chudobě. Jiní také praví, že ji těsně před smrtí odnesl čert.

O ohnivém psu
Býl prý v Chrudimi jeden strašidelný dům poblíž řeky, kdesi pod Slepičími schody vedoucími k lávce přes Malou Chrudimku, dnes snad v Úzké ulici. Bydlel zde kdysi punčochář Adam Moučka se svými třemi dcerami. Byly to ale ženy hamižné, čekající jen na otcovu smrt a dědictví z domu. Dohodly se proto, že nemocnému otci na onen svět napomohou jídlem z otrávených hub. Když však měl punčochář jídlo sníst, upadla mu z roztřesených rukou miska na zem, kde pokrm hned zhltnul jeho velký černý pes. A jen chvíli na to před očima muže zcepeněl. Nešťastný otec poznal, co mu hodné dcerušky chystaly, a proklel je na místě. Pes že bude hlídat i domek i zahrádku a vyžene odtud každého, kdo by se tam chtěl usadit.
Krátce na to otec zemřel, dcery rychle prodaly dům a z Chrudimě se odstěhovaly, dříve než se příliš rozkřikne, že se vždy o půlnoci pod okny stavení objevuje ohnivý pes. Stavení pak v krátké době vystřídalo několik majitelů a říká se, že jeho poslední vlastník se byl rád domku zbavil třeba i zadarmo, ale i tak jej nikdo nechtěl.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Blízké Slatiňany jsou známy především svým slavným hřebčínem, hippologickým muzeem a zámkem, který je hostí. Můžete si odsud vyjít na hezký výletní okruh směrem ke Kočičímu hrádku, rozhledně Bára II a přilehlému lanovému parku. Pokud po cestě potkáte černé spřežení, pak vězte, že před sebou máte koně ze vzácného chovu starokladrubských vraníků, původního a na světě jedinečného českého plemene, které se podařilo zachránit až v nedávné době téměř v hodině dvanácté.

Ptačí ostrovy (park Střelnice) ležící na severovýchodním okraji Chrudimi jsou přírodní památkou typickou vlhkými loukami a hnízdišti ptáků, zejména havranů. Hledáte-li v Chrudimi poklidné místo k odpočinku, doporučujeme zamířit právě sem.

Doprava, užitečné informace:
Do Chrudimi se lze dobře dostat vlakem např. z Pardubic, autem lze parkovat bez problémů.

Městské informační centrum Chrudim
Resselovo náměstí 1
Tel. 469 645 821
e-mail: info@chrudim-city.cz
web: www.chrudim.eu
 
Tip:
Muzeum loutkářských kultur naleznete v Břetislavově ulici 74. Nově opravený, starobylý Mydlářovský dům jistě nepřehlédnete, je krásnou ukázkou zdejší gotické zástavby. Zajímat vás ale jistě budou především loutky, exponáty zdejšího jedinečného muzea, mezi nimiž nechybí ani některé ze strašidel, s nimiž se během vyprávění o staré Chrudimi setkáte.
Více na www.puppets.cz.
Pro lepší orientaci ve městě se bude hodit podrobnější mapka, kterou získáte v Městském informačním centru.

11 km
Snadná

Body zájmu