Za tradicemi do Hrozenkova a Velkých Karlovic

Za tradicemi do Hrozenkova, Karolinky a Velkých Karlovic

Start a cíl: Vsetín, nám. Svobody, IC
Délka trasy: 76 km
Čas: Celodenní výlet
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 1750 m
Možnosti občerstvení: Vsetín, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Čarták, Hutisko-Solanec, Vigantice,  Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Malá Bystřice

Průběh trasy:
Vsetín, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Čarták, Hutisko-Solanec, Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Malá Bystřice, Dušná, Pod Dušnou, Putýrka, Nad Švagery, Vsetín

Popis trasy:
Celodenní výlet vás po silnicích a asfaltových cyklostezkách provede od Vsetína po značné části Valašska. Po cestě se překonávají dvě sedla, čekají vás tedy dvě výrazná stoupání.

Vsetínské náměstí Svobody naleznete snadno, městská cyklostezka vede podél toku Bečvy a dostanete se na ni například cestou přes park, popř. východně Sušilovou ulicí, pak přes mostek na druhý břeh a na něm doprava. Tak se již nasměrujete na jih, podle značení CT 472/Bečva se dostanete na okraj města a pak i dále, stále po stejném značení již na Janovou a pak Hovězí.
CT 472/Bečva vás povede střídavě po a podél hlavní silnice č. 487 na Velké Karlovice, kam míříte i vy. Přibývající nové úseky cyklostezky přecházejí mezi levou a pravou stranou této komunikace, stejně jako mezi oběma břehy Vsetínské Bečvy, kterou silnice kopíruje. Bude tomu tak až do Velkých Karlovic, kam nakonec dorazíte přes Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov a Karolinku. Ve Velkých Karlovicích se nakonec dostanete na kruhový objezd, kde pojedete směrem doleva, tedy na soláňské sedlo a pak Hutisko-Solanec. Čeká vás nyní první ze dvou velkých kopců po cestě, výjezd do sedla pod Soláněm. Lze jet buď po hlavní silnici, nebo mimo ni po CT 6020/2 se souběžnou žlutou TZ. I ta nakonec pod sedlem vyústí na této hlavní silnici, překonáte sedlo a následuje sjezd až do Solance. Již ve sjezdu je značena CT 6014, která pak vám pak dále ukáže cestu přes Vigantice až na okraj Rožnova pod Radhoštěm. Do města příliš zajíždět nebudete, ještě před centrem odbočí vaše trasa podle značení CT 46 doleva, na Valašskou Bystřici. Následuje další, ale relativně kratší stoupání, do Bystřice již sjedete z kopce a dále, stále po CT 46, bude rovný úsek podél toku říčky Bystřice až k rozcestí Buš. CT 46 i vaše trasa zde vedou dvakrát po sobě doleva a začne také poslední, výrazné stoupání přes Malou Bystřici až do sedla Dušná.
Od Dušné zbývá poslední úsek do Vsetína, bude již jen z kopce. Je stále značena CT 46, ale stačí jet po silnici jen rovně, za mostem přes Bečvu budete mít centrum města vlevo.

Zajímavosti na trase:
Folklor, tradice a řemesla v Beskydech a na Valašsku
Valašsko bylo odedávna typické svébytnými a pestrými tradicemi, které se díky izolovanosti celé oblasti horami namnoze uchovaly v pozoruhodném rozsahu do dnešních dob. Příblížit vám je mohou například folklorní festivaly, folklorní sdružení, která je pořádají. Navštívit tak můžete například ve dvouletém cyklu opakující se přehlídky dětských souborů pro každou část Valašska a pak přehlídku regionální, kde mimo hudby a tanců specifických pro tento kraj, budete moci obdivovat i zdejší kroje. Lidový kroj je ve své podstatě svázán s přírodou, ve které venkované vždy žili a pracovali; využívá tedy přírodních zdrojů a motivů, které za celá staletí utvořily přísné řády.
Rovněž tradiční řemesla jsou s Valašskem neodmyslitelně spjata. Patří mezi ně především vyšívání krajek, tkalcovství, kloboučnictví, řezbářství, umělecké kovářství. Jejich ukázky spatříte například v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích, ale i v Novém Hrozenkově ve Strnadelově domě.

Kontakty:
Spolek pro zachování valašských tradic
www.valassketradice.wbs.cz
Informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356
Tel.: +420 575 755 111, 575 755 144
ic.vsetin@mvk.cz, www.vsetin.mic.cz

Informační centrum Karolinka
Radniční náměstí 42
Tel.: +420 739 322 851
ic@mukarolinka.cz, www.karolinka.cz

Informační centrum Velké Karlovice
Velké Karlovice 299
Tel.: +420 571 444 039
icentrum@velkekarlovice.cz, www.velkekarlovice.cz

Doprava:
První úsek od Vsetína si můžete podle chuti zkrátit vlakem, prvních 28 km vede souběžně s vaší cestou přímá vlaková trať.

Tip:
Zajímají-li vás valašské tradice, jistě doporučujeme nevynechat Strnadelův památník v N. Hrozenkově nebo Karlovské muzeum ve V. Karlovicích.

76 km
Obtížná

Body zájmu