Na Soláň a Čarták

Na Soláň a Čarták

Start a cíl: Rožnov pod Radhoštěm, infocentrum
Délka trasy: 41 km
Čas: 3 - 4 h
Náročnost: 3/4
Vhodný typ kola: Horské
Celkové převýšení na trase: 1100 m
Možnosti občerstvení: Rožnov pod Radhoštěm, Čarták, (Pod Kotlovou), Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva

Průběh trasy:
Rožnov pod Radhoštěm, Rysová, Hážovické díly, Díly, Vsacká Tanečnice, Čarták, Soláň - hřeben, Pod Kotlovou, Pálenice, Benešky, Rališka, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm

Popis trasy:
Výlet na horských kolech po hřebeni Tanečnice a Soláně je určen především dospělým, ale zvládnou ho i zdatné a v terénu již zkušené větší děti. Jede se stále podle značení, nejčastěji souběžného turistického i cyklistického, z většiny v terénu a mimo silnice.

Od ústředně položeného Masarykova náměstí, kde také v budově MÚ sídlí infocentrum, vás na jižní okraj města povede nejprve červená TZ. Souběžně s ní časem spatříte vést i CT 6013, turistické značení však obecně v těchto horách bývá značně lepší. Po červené tedy zahájíte první terénní úseky úvodním stoupáním v úbočí Rysové hory, asfalt brzy skončí a nahradí ho horské pěšiny. Od Rysové dojedete na Hážovické díly buď stále po červené TZ, případně lze využít asfaltku podle CT 6013, v každém případě na tomto rozcestí červená TZ přestane být vaším průvodcem a nahradí ji, opět souběžně s CT, modrá TZ.
Postupná stoupání vás po modré značce dovedou až pod vrch Vsacké Tanečnice. Vaše další cesta odtud povede doleva po červené TZ, stále společně s CT 6013. Po hřebeni, tedy již relativně bez větších kopců, dojedete do Sedla Soláně, tedy na Čarták. Vrch Soláně máte dále na trase před sebou, červená TZ jej těsně míjí, pokračujte dále po ní. Kromě CT 6013 je značena i 6020/2, po tomto snačení se od od Soláně jede dále stále rovně přes rozc. Pod Kotlovou a Pálenice až na Benešky. V tomto bodě vaše cesta po hřebenech končí, následuje sjezd do Horní Bečvy odbočením doleva po modré TZ a CT 6015. Značky vás kolem sjezdovek dovedou až do vsi a před sebou máte poslední úsek cesty, již po asfaltu až do Rožnova. Vedení je prosté, přes Horní-, Prostřední- a Dolní Bečvu pojedete jen rovně, podél hlavní silnice a toku Rožnovské Bečvy je vedena CT 6260/Bečva, jež vás dovede až do města. Podél skanzenu trefíte na náměstí již snadno.

Zajímavosti na trase:
Soláň
Hora objevující se v četných lidových písních a básních Valašska, nazývaná též často „Vrchem umělců“. V čarťácké hospodě pod vrcholem se scházeli významní umělci včetně Jiřího Mahena, Jana Drdy, Františka Podešvy a dalších. V roce 2006 byla na vrcholu Soláně postavena zvonička. Odsud se nabízí krásný rozhled po celé Hostýnsko-vsetínské hornatině.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Největší skanzen na našem území tvoří tři části, které vás svébytným způsobem zavedou do časů před sto a více lety, do Valašska tak, jak se uchovalo v tradicích, literatuře a umění. Nejnavštěvovanější a nejstarší část, Dřevěné městečko, bylo zpřístupněno již r. 1925, jeho domy jsou ponejvíce přímo z rožnovského náměstí a v letní sezoně zde probíhají folklorní a řemeslné akce. Část Mlýnská dolina byla otevřena v roce 1982, naleznete v ní klasické složení vodních staveb na Valašsku; tedy valchu, mlýn, pilu, hamr a lisovnu oleje. Obraz zdejšího venkova vám nejlépe přiblíží třetí část Muzea, Valašská dědina, ve které stojí přes 70 staveb z celého Valašska - kromě dřevěných chalup též hospodářská stavení, salaše, stáje, nebo větrný mlýn. Zajímavostí jsou i stáda původního valašského plemene ovcí.

Kontakty:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
Tel.: +420 571 757 111
muzeum@vmp.cz, www.vmp.cz

Informační centrum Zvonice Soláň
Tel.: +420 571 644 027, 604 824 274
zvonice.info@seznam.cz, www.zvonice.eu

Doprava:
Rožnov pod Radhoštěm je konečnou stanicí vlakové trati z Valašského Meziříčí, spojení jsou poměrně dobrá. Autem lze parkovat na několika parkovištích jižně centra, tedy po směru trasy.

Tip:
Po cestě valašskými kopci by byla přímo škoda zcela vynechat rožnovský skanzen, kolem kterého se budete vracet.

41 km
Obtížná

Body zájmu