Pro pravé bikery na hřeben Radhoště

Pro pravé bikery na hřeben Radhoště

Start a cíl: Rožnov pod Radhoštěm, autokemp
Délka trasy: 43 km
Čas: 4 -5 h
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Horské
Celkové převýšení na trase: 1800 m
Možnosti občerstvení: Rožnov pod Radhoštěm, Radhošť (chata pod vrcholem), Radegast, Pustevny

Průběh trasy:
Rožnov pod Radhoštěm, Pod chatou Mír – rozc., Černá hora, Velká Polana, Radhošť (vrchol), Radhošť – hřeben, Radegast, Pustevny, Maňáky, Bukovina (rozc.), Bukovina (vrchol), Čertův Mlýn (vrchol), Tanečnice – sedlo, Tanečnice - vrchol, Pustevny, Radegast, Radhošť, Velká Polana, Černá hora, Pod chatou Mír – rozc., Rožnov pod Radhoštěm

Popis trasy:
Výlet na Radhošť je stoupáním náročný, určen zdatným bikerům. Rovněž některé úseky za Pustevnymi místy vedou po úzkých terénních pěšinách, líbit se budou milovníkům pravých terénů bez kompromisu, s odpovídajícími koly. Jede se z většiny podle turistického značení.

Od rožnovského autokempu, zdejšího stejnojmenného rozcestí, se po červené TZ vydejte Radhošťskou ulicí do úbočí Radhoště. Prvních 3,5 km, až na rozc. Pod chatou Mír, pojedete po asfaltu, značky není třeba se držet, vede zkratkou po pěšině pro kola nepříliš vhodné. Od tohoto rozcestí však již pojedete po ní, do svahu Černé hory, pak Velké Polany, kde již máte většinu kopce za sebou a Radhošť před sebou. Zde stoupání načas ustane, prudký je až poslední úsek ke kapli na vrcholu Radhoště. Odsud již bude cesta snazší, po radhošťském hřebeni až na Pustevny dokonce velmi snadná. Značena je namísto červené modrá TZ. Jede se zhruba po vrstevnici, kratší sjezdy střídají výjezdy. Minete sochu Radegasta, nakonec sjedete na Pustevny.
Úsek od Pusteven dále na východ vede opět po červené TZ, souběžně je značena též NS Čertův mlýn. Stále se držte značky, povede vás ve svazích Tanečnice, Skalky, Čertova mlýna a nakonec Bukoviny, na stejnojmenné rozcestí vás také značka dovede. Zde se nacházíte v nejvzdálenějším bodě trasy, po zelené TZ se tedy budete nyní postupně vracet. Po lesnatém hřebeni tedy pojedete přímo na sever, přes vrchol Bukoviny na vrchol Čertova mlýna, nejvyššího bodu na trase, kde zelená TZ končí a namísto ní se dáte doleva v klesáních po červené.
Přes vrchol Skalky se dostanete do sedla Tanečnice a pak i na její vrchol, odkud jen sjedete zpět na Pustevny. Pro horská kola je nejlepší cesta zpět do Rožnova stejnou trasou jako sem, tedy po hřebeni. Cestu tedy již budete znát, případně alternativou je CT 46 vedená po těžařských asfaltkách o něco níže ve svahu.

Zajímavosti na trase:
Radhošť
Legenda vypravuje, že Konstantin s Metodějem při své misijní cestě zavítali na Radhošť a zdejší modlu slovanského boha pohostinnosti Radegasta nechali odstranit. Socha prý byla uschována kdesi v radhošťském podzemí. Horský masiv je skutečně tvořen z části pískovcovými jeskyněmi.
Vrchol Radhoště však i po návštěvě věrozvěstů přitahoval po dlouhá staletí místní lid k bujarým oslavám letního slunovratu. Od 60. let minulého století se zde počátkem července konají cyrilometodějské poutě. Kouzlu Radhoště neodolal ani František Palacký, Jan Kollár, Svatopluk Čech nebo Otakar Březina či Jaroslav Seifert. V díle nejen těchto umělců je Radhošt častokrát opěvován. Od roku 1931 stojí na vrcholu u kaple bronzové sousoší Cyrila a Metoděje, na cestě k Pustevnám pak socha Radegasta. Směrem k příchozím je Radegast obrácen symbolicky zády.

NPR Kněhyně – Čertův mlýn
Území doposud největší rezervace v celém CHKO zaujímá na 195 ha vrchol a přilehlé prudké svahy vrchu Kněhyně (1257 m) a nehlubokým sedlem oddělený masív Čertova mlýna (1206 m, nejvyšší vrchol Zlínského kraje). Oblast je mj. typická i častým výskytem pseudokrasových jevů. Rezervace mimo ně chrání především dochovalý jedinečný relikt přirozených lesních porostů s bohatou škálou lesních typů v exponovaných polohách s typickou faunou a flórou. Spatříte zde tedy i velmi staré stromy, které jsou hnízdištěm jinde vzácněji se vyskytujících ptáků hnízdících v jejich dutinách. Patří mezi ně např. datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, holub doupňák, ale i jinak žijící druhy jako jeřábek lesní, krkavec velký, lejsek malý nebo včelojed lesní.

Kontakty:
Mnoho užitečných informací o Pustevnách, ale i Radhošti, soše Radegasta, Valašském muzeu a okolních trasách naleznete na stránkách www.pustevny.cz.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
Tel.: +420 571 757 111
muzeum@vmp.cz, www.vmp.cz

Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 131
Tel.: +420 571 652 444
ic@roznov.cz, www.roznov.cz

Doprava:
Autem lze v blízkosti výchozího bodu trasy parkovat na parkovišti, v sezoně placeném. Od vlakového nádraží k rožnovskému autokempu dojedete po nábřeží Dukelských hrdinů.

Tip:
Na území NPR Kněhyně – Čertův mlýn vás prosíme o největší ohleduplnost k tomuto vzácně dochovanému přírodnímu celku i jeho zvířecím obyvatelům.

43 km
Obtížná

Body zájmu