Rovinatým krajem Hané

Rovinatým krajem Hané

Start a cíl: Přerov, žst.
Délka trasy: 36 km
Čas: 2 - 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 150 m
Možnosti občerstvení: Přerov, Troubky, Tovačov, Věrovany, Dub nad Moravou, Bolelouc, Charváty, Tážaly, Nemilany, Olomouc

Průběh trasy:
Přerov, Henčlov, Troubky, Tovačov, Věrovany, Nenakonice, Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Drahlov, Charváty, Blatec (okraj), Tážaly, Kožušany, Nemilany, Olomouc

Popis trasy:
Cestou od Přerova k Olomouci podél toku Moravy, rovinatým krajem Hané, jedou kola téměř sama. Celá trasa je značena, vyhýbá se podle možností úsekům s provozem aut, zejména kolem Tovačovských rybníků mohou jet i menší děti samy.

Nádraží v Přerově je položeno výhodně k vašemu směru cesty, od něj tedy vyjeďte ke světelné křižovatce, na ní odbočíte doleva, k podjezdu pod tratí. Tovačovská ulice a CT Bečva, po nichž pojedete dále, je na križovatce za podjezdem a levou zatáčkou vpravo, dejte se tedy po nich, a již máte správný směr na Tovačov. CT Bečva vás povede po hlavní silnici do blízkého Henčlova, kde již z kraje vsi odbočí doprava na poklidnější cesty. Podle jejího značení tedy pojedete mezi poli postupně na západ, na Troubky, odkud se do Tovačova pojede již opět po hlavní. V Tovačově by byla škoda městem jen projet a nenavštívit třeba zdejší zámek, k jeho věži viditelné zdaleka trefíte snadno. Na CT 47 vedoucí pak dále na sever se můžete napojit třeba po zelené TZ, dále již sledujte jen cyklistické značení. To vás povede mezi tovačovskými rybníky ležícími severně od města, tedy mezi Křenovským a Hradeckým, a pak již na Věrovany a dále část Rakodavy a Nenakonice. Odsud je to již do Dubu nad Moravou, co by kamenem dohodil, stále po CT 47. Po stejném značení pojedete i dále na sever, od Dubu přes Tučapy, Bolelouc, Drahlov, Charváty a okraj Blatce, abyste pak opět mezi poli dospěli až k Tážalům a pak Kožušanům. Za Kožušany vás CT 47 dovede ke hlavní silnici, ale pojedete po ní jen asi 300 m a pak vás značení nasměruje opět doleva, podjezdem pod dálnicí do Nemilan. Ty jsou poslední vesnicí před Olomoucí, kterou již spatříte před sebou. Ke značení CT 47 se na jejím okraji přidá i souběžná CT 5, obě trasy vás povedou k centru a zavedou do Smetanových sadů. Zde naplánovaná trasa končí, máte možnost buď pokračovat jen rovně přímo do starého centra města nebo parkem doprava a pak po městské cyklostezce (CT 5) ulicí 17. listopadu a návaznou třídou Kosmonautů k vlakovému nádraží.

Zajímavosti na trase:
Haná
Národopisně vymezená oblast Haná se nachází na střední Moravě mezi městy Holešov, Zábřeh, Vyškov a Uničov, okolo toku řek Morava a Haná. Tato oblast je tedy součástí Olomouckého, Zlínského i Jihomoravského kraje. Odjakživa
je zde tradiční činností zemědělství, především pěstování obilí. Haná proslula také krásnými kroji a lidovými zvyky. Z řeči místních obyvatel je patrné, že se zde mluví nářečím, a to hanáckým. To se postupně vyvíjí již velmi dlouho, v minulosti bývalo velmi silné, v dnešní globální době se však pochopitelně vytrácí. Dochovalo se také v tištěné podobě, a to ve výboru z 18. století Copak to ale ta mozeka hraje?, který připravil Eduard Petrů.

Přerov
Historie jednoho z významných hanáckých měst sahá s jistotou až do roku 1131, již o století později byl Přerov povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na město královské. Dnes naleznete historické centrum okolo Horního náměstí, kde spatříte domy pocházející až z 15. století. Nedaleko odsud stojí také přerovský zámek, někdejší románský hrad, z něhož se zachovala původní věž a zbytky opevnění. V zámku sídlí Muzeum Komenského, zámecká věž nabízí krásnou vyhlídku na město a okolní kraj. Pokud budete mít na prohlídku Přerova více času, vydejte se i na jeho severní okraj. V Předmostí byla objevena rozsáhlá archeologická naleziště a zřízena i naučná Stezka lovců mamutů. Ta vede z Předmostí na Čekyňský kopec, kolem přírodního amfiteátru, přes školní kopec, na němž je i Památník lovců mamutů. Odsud je i krásný výhled na Přerov.

Kontakty:
Městské informační centrum Přerov
Kratochvílova 119/14, Přerov
Tel.: +420 581 217 187
mic@medialine.cz, www.mu-prerov.cz

Zámek Tovačov
Cimburkova 2, Tovačov
Tel.: 581 731 309
mu@tovacov.cz, www.tovacov.cz

Doprava:
Přerov s Olomoucí spojuje přímá železniční trať se spoji jezdícími každou půlhodinu. Bude na vás, zda zvolíte nejprve přesun vlakem do Přerova a pak jízdu na kole k Olomouci, nebo obráceně.

Tip:
Hanácká metropole Olomouc sama stojí za samostatnou prohlídku, na kole ji můžete poznat velmi snadno a dobře.

36 km
Střední

Body zájmu