Napříč Šumavou

Napříč Šumavou

Start: Vyšší Brod – nám.
Cíl: Železná Ruda – Klostermannovo nám.
Délka trasy: 148 km
Čas: Dvoudenní výlet
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 3250 m
Možnosti občerstvení: Vyšší Brod, Přední Výtoň, Frýdava, Jelení Vrchy, Stožec, Lenora, Zátoň, H. Vltavice, Bučina, Kvilda, Modrava, Prášily, Železná Ruda

Průběh trasy:
Vyšší Brod, Mnichovice, Přední Výtoň, Frýdava, Přední Zvonková, Klápa, Jelení Vrchy, Stožec, Volarské šance, Lenora, Zátoň, H. Vltavice, Polka, Knížecí Pláně, Bučina, Kvilda, Filipova Huť, Modrava, Tříjezerní slať, Hakešická cesta, Mechov, Velký bor, Prášily, býv. Stará Hůrka, Debrník, Železná Ruda

Popis trasy:
Dvoudenní výlet přes celou Šumavu je náročný, ale krásný, uvidíte během něj mnoho krásných a známých míst těchto hor. Doporučujeme si dobře zajistit nocleh, polovina cesty je zhruba v Lenoře, ale nabízejí se samozřejmě i Volary nebo Horní Vltavice.
Úvodním úsekem výletu vás z Vyššího Brodu povede CT 1033, pochopitelně převážně do kopce na šumavské stráně a hřebeny. Na 12. km přejde vaše trasa odbočením doprava na CT 1019 na Přední Výtoň a Frýdavu. I za Frýdavou značení pokračuje, na mostě přes záliv je již značena opět CT 1033 a souběžně CT Vltavská. Obě trasy vás povedou společně ještě dlouho, až na rozcestí Klápa, odkud pojedete již po CT 1023, byť beze změny směru. Podél Schwarzenberského plavebního kanálu projedete přes Jelení, po 6 km za ním nepřejeďte ostrou pravou odbočku na CT 1029. Od Stožce až na Volarské šance vás povede CT 1024, do Lenory již CT 33. Zde nebo v sousední Horní Vltavici je asi nejvýhodněji přespat a nazítří pokračovat dále.
Druhý den cesty vás od Lenory přes Zátoň a Horní Vltavici povede CT 33, která v Polce uhne doprava, ale vaše další cesta vede doleva po CT 1039 Střední cestou na Knížecí pláně, v Bučině doprava po CT 331 na Kvildu. Od Kvildy se již opět setkáte s CT 33, která vás odsud pod druhým označením Šumavská magistrála povede dále na západ na Filipovu Huť a Modravu. Odtud se značení rychle střídá, směřujete nejprve ke Tříjezerní slati – tedy po CT 2113, zde doleva po CT 2122, od rozc. Hakešická cesta dále rovně po 2114. Až od mechovského parkoviště bude značení stálejší, odbočuje se zde doleva po CT 33 směrem na Prášily. Již na jejich okraji se ale jede (stále po CT 33) doprava, teprve od Prášilského potoka doleva po CT 2119 a bývalé Staré Hůrky na poslední úsek k Železné Rudě po CT 2113.
Cesta vás vyvede v Debrníku, okraji Železné Rudy, odkud již do jejího centra a tedy cíle cesty snadno sjedete.

Zajímavosti na trase:
Vyšší Brod
Výchozí místo na trase, Vyšší Brod, je jedním z center turistického ruchu v oblasti Lipenské přehrady. Významu však požíval již od středověku, v roce 1259 zde byla započata stavba cisterciáckého kláštera, kolem kterého se později rozrostlo celé městečko. Klášter patřil mezi významné v našich zemích, v průběhu 18. století byl dále rozšiřován v barokním stylu – ovšem pak zrušen josefínskými reformami. V roce 1870 byl Vyšší Brod povýšen na město.
Kromě kláštera, jenž byl vyhlášen národní kulturní památkou, jsou výzmanými památkami barokní kostel sv. Bartoloměje nebo původně gotická radnice z roku 1525.

Šumava
Naše nejrozlehlejší pohoří patří již po celá desetiletí také k turisticky nejnavštěvovanějším částem celého státu. A není se čemu divit, území je společně s německou částí považováno za nejzachovalejší a nejrozlehlejší lesní komplex v celé střední Evropě. Také historie ochrany přírody zde sahá velmi daleko a kromě rozlehlé CHKO zde bylo také založeno jedno z nejstarších chráněných území u nás, Boubínský prales. V souvislosti s ochranou přírody na Šumavě je významný především stejnojmenný národní park. Ten společně s CHKO navazují na německý národní park Bavorský les a patří do evropské soustavy biosférických rezervací UNESCO. Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.

Kontakty:
Informační turistické centrum Železná Ruda
Klostermannovo náměstí 295
Tel.: +420 376 397 033
itcruda@sumava.net, www.sumava.net/itcruda

Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104
Tel.: +420 380 746 627, 724 336 980
infocentrum@vyssibrod.cz, www.mestovyssibrod.cz

Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Klášter 137
Tel.: +420 380 746 674, 728 258 258,
cist.klaster@vyssibrod.cz, www.klaster.vyssibrod.cz

Doprava:
Mezi výchozím a cílovým bodem trasy není právě snadné vlakové spojení, výletem překonáváte značnou vzdálenost napříč kraji. Je tedy lépe si výlet navrhnout ze třetího bodu, např. z Českých Budějovic.

Tip:
Po cestě, velmi rozmanité svým vedením, se často střídají značení cyklotras (CT). Doporučujeme zde rozhodně nepodcenit výbavu současnou cyklomapou, orientační mapka v tomto průvodci je v žádném případě nemůže nahradit.

148 km
Obtížná

Body zájmu