Prášilský okruh

Prášilský okruh

Start a cíl: Prášily, parkoviště
Délka trasy: 42 km
Čas: 3 - 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 700 m
Možnosti občerstvení: Prášily, (Poledník), Modrava, (Antýgl)

Průběh trasy:
Prášily, Gruberg, Liščí Díry, Předěl, Poledník - odb., Tmavý potok, Javoří pila, Rybárna, Modrava, Rechle, (Antýgl), Rokyta, Schätzův les - rozc., Hakešická cesta, Pod Kostelním vrchem, Mechov - parkoviště, Velký Bor,  Gruberg, Prášily

Popis trasy:
Šumava, zejména oblast Prášil, je pro trekingová kola jako stvořená. Po cyklistickém i turistickém značení tak po asfaltových cestách poznáte nejvyšší oblasti kolem Poledníku, Modravy i trasy zdejšího plavebního kanálu. Upozorňujeme, že úsek od Poledníku dále je každoročně přístupný až od 15. 7.

Z Prášil vyjeďte směrem na východ, tedy k Prášilskému jezeru a Poleníku, po CT 2113. K oběma zmíněným cílům vás případně dovedou její odbočky (2113o), pod Poledníkem trasa končí. Dále však vede červená TZ přes Javoří slať, Tmavý potok, Javoří pilu a Rybárnu až do Modravy. Zde se na jediné křižovatce jede doleva, značena bude již CT 33/Otavská. Až ke hradlovému mostu, tedy počátku Vchynicko-Tetovskému plavebního kanálu, vedou obě společně. Pak se dělí, pestřejší je vlevo od toku Vydry vedená CT Otavská, značená spolu se zelenou TZ, NS Vchynicko-Tetovský kanál a CT 2117. Pojedete-li po ní, minete tábořiště Antýgl, ale bude možné se k němu snadno vrátit nebo i pěšky sejít od hotelu Antýgl ještě po cestě (to ale příliš nedoporučujeme).
CT Otavská vás povede po silnici kopírující plavební kanál, spolu se dvěma dalšími značkami od Antýglu dalších 8 km přes rozc. Hakešická cesta, Plavební kanál až na mechovské parkoviště, za nímž vás pak společně s CT 33 dovedou až na Velký Bor. Od tohoto bodu již po CT Otavská nepojedete, jen po CT 33, podél silnice přes Gruberg poslední 4 km do Prášil, cíle cesty.

Zajímavosti na trase:
Vchynicko-Tetovský plavební kanál
Toto pozoruhodné a v našich zemích jedinečné vodní dílo bylo vybudováno již před více než 200 lety kvůli těžbě a následné dopravě dřeva ze Šumavy k řekám Otavě a Vltavě, po nichž v podobě vorů putovalo až do Prahy. Od roku 1937 se na kanále také počala stavět vodní elektrárna, spuštěná do provozu o pět let později.
Důležitým místem celého vodního systému byla Čeňkova pila, kde se dřevo zpracovávalo, vázalo do vorů a posílalo dále již po Otavě. Kanál je projektován velmi důmyslně, na svých 15 km má klesání jen 143 m, a přesto je velmi stálý v průběhu celého roku. Kvůli malému spádu činícímu jen 0,3% se využívalo tří skluzů, před kterými se plavené dříví nejprve nahromadilo a spouštělo hromadně pomocí několika stavidel. Jak se ale vorařštví v průběhu 50 let postupně stávalo minulostí, i tento kanál přestával být postupně využíván. Poslední plavba dřeva se na něm uskutečnila v roce 1958.
Přes kanál vedlo 11 kamenných mostů, které byly nedávno opraveny, a kolem nichž je také vedena značná část zdejší naučné stezky.

Kontakty:
Infocentrum Modrava
Tel.: +420 376 599 051, 602 393 447
info@modrava.eu, www.modrava.eu

Infocentrum Prášily
Prášily 110
Tel.: +420 376 589 014
isprasily@email.cz, www.sumavanet.cz/prasily

Doprava:
Do Prášil se lze s kolem dostat jen vlastním autem nebo cyklobusem, jejichž jízdní řády naleznete na http://sumavago.cz/sumava_na_kolo/sumava_cyklobusy/cz.

Tip:
Po cestě si můžete udělat krátkou slepou odbočku k Prášilskému jezeru nebo na vrchol Poledníku, obě místa trasa těsně míjí, ale podle mapky a ukazatelů snadno trefíte.

42 km
Střední

Body zájmu