Okruh z Liberce

Okruh z Liberce

Start a cíl: Liberec, přehrada Starý Harcov
Délka trasy: 65 km
Čas: 3,5 - 5 h
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 1600 m
Možnosti občerstvení: Liberec, Mníšek, Raspenava, Hejnice, Bílý Potok, Smědava, Kristiánov, Nová Louka, Bedřichov, Rudolfov

Průběh trasy:
Liberec – Starý Harcov, Kateřinky, Radčice, Fojtka, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Filipka, Raspenava, Hejnice, Bílý Potok, Smědava, U Studánky, Na Knejpě, Čihadla, Kristiánov, Nová Louka, Bedřichov – Stadion, Rudolfov – Česká chalupa, Liberec

Popis trasy:
Okruh z Liberce pro trekingová kola vás po silnicích zavede až do Raspenavy a Hejnic, ale chybět nebudou ani lehčí terény v nejvyšších částech Jizerských hor.

Výchozí místo výletu je u počátku liberecké přehrady Starý Harcov, kde se v  blízkosti nachází několik míst k bezplatnému parkování. Po hlavní ulici Svobody je také značena CT 3036, která vás postupně, kolem Zoo, vyvede z Liberce. Nepřejeďte odbočku doprava z CT 3036 na 3006 na 8. km na okraji Radčic za bílým domkem, není cyklisticky značena, ze Švestkové ulice do ulice Na Fojtce. CT 3006 vás povede 11 dalších kilometrů až do Oldřichovského sedla, zde se již od značky odloučíte a pojedete jen po silnici rovně, až do 5 km vzdálené Raspenavy neznačeným úsekem. Zde je na kole lépe jet doprava až za tokem Smědé, ne po hlavní silnici, značena je CT 3016. Projedete tedy i celými Hejnicemi a Bílým Potokem, odkud vás čeká největší stoupání po cestě, po hlavní silnici až do sedla Smědavy. Značena je stále CT 3016, která na Smědavě končí a dále rovně pojedete již po CT 22. Po ní objedete vrchol Jizery zleva, doprovodí vás až na rozcestí Čihadla, kde se dáte doleva po CT 3019 Kristiánovskou cestou již v klesáních až k Šámalově boudě na Nové Louce, a odtud doleva na Bedřichov po CT 3023. Zde je již kolem běžkařského stadionu značena CT 3020, která vás Jizerskou ulicí dovede až těsně k výchozímu bodu výletu, kde z Husovy ulice již budete posledních 500 m trasy směrem doleva již znát.

Zajímavosti na trase:
Jizerskohorské bučiny
Nad Hejnicemi budete míjet národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, která zahrnuje největší souvislý komplex bukových lesů v Čechách. Původně tvořila sedm oddělených přírodních rezervací, které se v roce 1999 sloučily pro jediný účel, tj. v bukových lesích severních svahů Jizerských hor chránit četné chráněné druhy zde žijících rostlin a živočichů. Hnízdí zde mj. výr velký, včelojed lesní, čáp černý, lejsek malý a sokol stěhovavý. V rezervaci byste také nalezli velké množství skal, řada z nich je mezi horolezci známých a vyhledávaných.

PR Prales Jizera
Okolo vrchu Jizera (1122 m), který budete po cestě objíždět, se rozkládá nejstarší přírodní rezervace v Jizerských horách. Od svého vyhlášení v roce 1960 chrání zdejší dochované zbytky tzv. klimaxových smrčin, tedy relikty původní horské smrčiny a kosodřeviny rostoucí na zdejším balvanitém a podmáčeném podkladě. Oblast není přístupná na kolech, ale pěšky jí projít lze (např. po žluté TZ k vrcholu, mírně z trasy).

Kontakty:
Městské informační centrum Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
Tel.: +420 485 101 709
mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz

Informační centrum Hejnice
Klášterní 87
Tel.: +420 482 322 276
infocentrum@ichejnice.cz, www.ichejnice.cz

Informační centra Jizerských hor
www.jizerky.cz/informacni-centra

Doprava:
Liberec je dopravně velmi dobře dostupný, u přehrady lze parkovat obvykle bez problémů, např. u blízké sportovní haly stojící 200 m od výchozího bodu výletu po ul. Svobody směrem z kopce.
I od vlakového nádraží k přehradě na kole snadno trefíte, ke hrázi je to necelé 2 km.

Tip:
Liberecká přehrada je oblíbeným místem na koupání, po dojetí do cíle to v létě není vůbec špatné zakončení cesty.

65 km
Obtížná

Body zájmu