Cyklovýlet Frýdlantskem

Cyklovýlet Frýdlantskem

Start a cíl: Frýdlant - nám. T. G. Masaryka
Délka trasy: 61 km
Čas: 4 -6 h
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 1300 m
Možnosti občerstvení: Frýdlant, Václavice, Bílý Kostel n/N, Kryštofovo údolí, Andělská hora, Chrastava, Nová Ves, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu

Průběh trasy:
Frýdlant, Větrov, Dětřichov, Kristiánov - můstek, Albrechtice - bus, Pod Vysokým, Horní Vítkov, Václavice, Pekařka, Bílý Kostel n/N, Buk republiky, Kryštofovo údolí, Andělská hora, Chrastava, Nová Ves, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Frýdlant

Popis trasy:
Výlet zapomenutým Frýdlantskem vede po silnicích i mimo ně, však jen v lehčím terénu, místy budete mít na výběr v pokračování po cestách nebo asfaltu.

Úvodní úsek trasy z frýdlantského centra až do Albrechtic u Frýdlantu lze jet buď přímo po hlavní silnici, což ale směrem do kopce není nejlepší volbou, nebo (doporučujeme) po modré TZ. Ta se z hlavní (Žitavské) ulice odděluje těsně za železničním přejezdem, klikatější ale značně poklidnější trasou vás povede do kopců kolem Dětřichova, před Kodešovou skalou lze jet neznačenou kratkou doleva a na modrou se opět napojit před můstkem v Kristiánově. Zde je již značena CT 3039, jejíhož značení se budete držet i po další kilometry. Tedy přes Albrechtice, zde doprava, pod kopcem s větrnými elektrárnami směrem na Horní Vítkov. Středověký dvorec Curia trasa míjí, ale podle mapky si k němu snadno můžete udělat odbočku po žluté TZ.
CT 3039 a souběžná Pašerácká NS vás povedou od Vítkova ještě dalších 6 km na západ až k odbočce u Spálené lípy, kde již odbočíte doleva na Václavice podle CT 3069o. Ve vsi na hlavní silnici opět doleva, po 500 m doprava spolu s CT 3069. Ta vás nasměruje na jih na Pekařku a Bílý Kostel n/N., Kostelem vás provede a následovat značku budete i za ním dále na jih. Přes lesy PP Ještěd budete stoupat k Buku Republiky, odtud se již sjíždí do Kryštofova Údolí - stále po CT 3069.
Kryštofovo Údolí je dlouhou vsí podél hlavní silnice, po níž budete, nyní již směrem na severovýchod, z kopce pokračovat již podle značení CT 21 na Andělskou Horu a pak i dále až do Chrastavy. Zde vás značka vyvede poblíž vlakového nádraží, dále pojedete doprava, buď rovně po hlavní, nebo souběně po CT 14 a od náměstí již po CT 22, stále po hlavní silnici nebo vedle ní na východ, na Novou Ves. Ke konci Nové Vsi, těsně před provizorním železným mostem, přijde cyklisticky neznačená odbočka doleva, je zkratkou na hlavní silnici spojující Frýdlant (vlevo) a Liberec. I kdybyste ji přejeli, na této hlavní nakonec vyjedete, v každém případě se dáte vlevo a v blízkých Albrechticích již budete buď znát cestu po modré TZ, nebo můžete z kopce sjet do Frýdlantu rovnou po hlavní.

Zajímavosti na trase:
Hrad a zámek Frýdlant
Jedinečně dochovalá kompozice frýdlantského hradu a zámku vystavěných na čedičovém vrchu nad říčkou Smědou, je dominantou města i celého kraje pod ním. Jméno Frýdlantu dlouhá staletí ležícího v německy mluvící zemi pochází z výrazu „Vriedeland“ – tedy „chraň zemi“. Hrad má dlouho historii sahající až do 12. století; byl založen rodem Ronovců, roku 1278 jej král Přemysl Otakar II. prodal spřízněným Bibrsteinům. Dalšími vlastníky, kteří zde všichni přispěli stavebními úpravami, byli Redernové, Valdštejnové, Gallasové a Clam-Gallasové. Sídlo tak postupně doznalo jedinečné kombinace starých a novějších částí. Již roku 1800 byl Frýdlant jako vůbec první hrad v Evropě zpřístupněn veřejnosti. Romantický vzhled hradu a zámku dotváří i park se Zámeckým rybníkem.

Kontakty:
Městské informační centrum Frýdlant
Nám. T. G. Masaryka 37
Tel.: +420 482 464 013
mic@mesto-frydlant.cz, www.mesto-frydlant.cz

Zámek Frýdlant
Tel.: +420 482 312 130
frydlant@liberec.npu.cz, www.zamek-frydlant.cz

Doprava:
Do Frýdlantu jezdí časté přímé vlaky z Liberce, i parkování vlastním autem je bez komplikací.

Tip:
Výlet si můžete ještě obohatit o návštěvu hradu Grabštejn. Ve Václavicích stačí jet namísto doleva doprava, zpět na trasu se napojíte v Bílém Kostele. Cesta je delší jen o 2,5 km.

61 km
Obtížná

Body zájmu