Pod Sněžku a okolo Liščí hory

Pod Sněžku a okolo Liščí hory

Start a cíl: Pec pod Sněžkou, Infocentrum Turista
Délka trasy: 27 km
Čas: 2,5 - 5 h
Náročnost: 3/4
Vhodný typ kola: Horské, trekingové
Celkové převýšení na trase: 1100 m
Možnosti občerstvení: Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy, Výrovka, Luční bouda, Chalupa Na Rozcestí, Hrnčířské boudy, Husova bouda

Průběh trasy:
Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy, Výrovka, Luční bouda, Výrovka, Chalupa Na Rozcestí, Černý potok, Pod Lesní boudou, Hrnčířské boudy, Husova bouda, Zelený potok, Pec pod Sněžkou

Popis trasy:
Po nejvyšších partiích východních Krkonoš, kam cyklisté ještě smějí, vás provede okruh z Pece. Jede se stále podle cykloznačení, po asfaltu.

Přímo kolem infocentra Turista v Peci vede značení CT K1A. V Úbočí Lesní hory, kolem Richtrových bud vás stoupání po ní dovede až na Výrovku, kde máte velkou většinu kopců za sebou a naopak před sebou jízdu po vrcholech a pláních této části hor. U Výrovky se dáte doprava, je to slepá cesta vedoucí přes nevýrazné sedlo mezi Studniční a Luční horou, kolem památníku obětem hor až k Luční boudě. Odsud, jako i po cestě před ní, je krásný výhled na Sněžku i okolní pláně. Od Luční boudy kola dále nesmějí, jedinou možností je tedy po stejné cestě zpět vrátit se k Výrovce a pak pokračovat kolem ní rovně dále po již známé CT K1A. Minete Chalupu Na rozcestí, pak projedete nad Dvorskou boudou, Zadní- a Přední Rennerovky, půl kilometru za nimi přijde odbočka doleva po CT K18. Tohoto značení se budete držet i nadále, přes další ostrou levou odbočku tedy střídavě nahoru a dolů budete pokračovat ve svahu Liščí hory přes Černý Potok, rozc. Nad Tetřevími boudami, a zde ostře doleva na CT K1B vedoucí k blízké Lesní boudě. Na rozcestí pod ní vede značka doprava, jeďte po ní, až u Hrnčířských bud po dalším kilometru se přejde na modrou TZ doleva. Ta vede nejlepší cestou, kolem Husovy boudy, již posledním sjezdem po silnici k okraji Pece pod Sněžkou, do centra a k cíli cesty nelze netrefit.

Zajímavosti na trase:
Sněžka (1602 m)
Nejvyšší hora Krkonoš i České republiky se tyčí ve východní části Krkonoš na Hraničním hřebeni, poskytuje ničím neomezený výhled do celé naší vlasti i velké části Polska.
Již zdáli uvidíte na na vrcholu několik staveb. Nejvýraznější je černá Polská bouda s meteorologickou stanicí, od jihu je vidět konečnou stanici lanovky z Pece pod Sněžkou, novou Poštovnu, a především rotundovou kapli  sv. Vavřince. Ta je nejen nestarší, ale jistě nejpozoruhodnější zdejší stavbou. Sněžka totiž bývala v minulosti především poutním a turistickým místem, v této kapli se konaly pětkrát do roka bohoslužby. O nich sem běžně přicházely zástupy lidí, na vrcholu stávaly jarmareční kramářské boudy. Přelomový rok byl 1771, kdy byla kaple zasažena bleskem a poškozena. Pak přestala sloužit svému účelu a fungovala dokonce i jako hospoda a útulek, teprve po mnoha letech byla opět obnovena a až roku 1854 znovu vysvěcena.

Kontakty:
Infocentrum Turista Pec p/S
Pec pod Sněžkou 337
Tel.: +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Informační centrum Veselý výlet Pec p/S
Pec pod Sněžkou čp. 196
Tel.: +420 499 736 130
info@veselyvylet.cz,www.veselyvylet.cz

Doprava:
Pokud byste do Pece nechtěli jezdit vlastním autem a platit drahé parkovné, nejbližší vlakovou stanicí je blízká Svoboda nad Úpou (12 km po hlavní silnici, jen menší převýšení).

Tip:
Od Luční boudy není možné a je i přísně zakázáno dále na kolech pokračovat, cesty vedou přes přísně chráněná rašeliniště. Prosím, respektujete tato omezení, mají za účel chránit přírodu, kterou jste navštívili.

27 km
Obtížná

Body zájmu