Po stopách selského Baroka

Po stopách selského Baroka

Start: Soběslav, žst.
Cíl: České Budějovice, žst.
Délka trasy: 89 km
Čas: 1 - 2 dny
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové
Celkové převýšení na trase: 820 m
Možnosti občerstvení: Soběslav, Vesce, Dříteň, Radošovice, Holašovice, Čakovec, Šindlovy Dvory, České Budějovice

Průběh trasy:
Soběslav, Vesce, Záluží, Vlastiboř, Svinky, Komárov, Klečaty, Zálší, Žimutice, přehrada Hněvkovice - hráz, Kočín, Dříteň, Nákří, Zbudov, Plástovice, Vlhavy, Malé Chrášťany, Radošovice, Záboří, Holašovice, Jankov, Čakovec, Kvítkovice, Habří, Lipí, Kaliště u Lipí, Třebín, Šindlovy Dvory, České Budějovice

Popis trasy:
Snad nic není typičtější pro jižní Čechy než jejich vesnická architektura, která nemá v našich zemích jinde obdoby. Cesta k nim není vždy snadná, tedy ani značená, mnoho z velmi pozoruhodných a zachovalých vesnic leží na vedlejších a zpravidla nijak neznačených silnicích. Podle mapy nebo navigace je ale snadno objevíte a budete navíc moci jet trasou určenou skutečným milovníkům tohoto krásného kraje. Pro zdatné je na 1 den, lze jet i 2 dny (viz oddíl Doprava).

Od soběslavského náměstí se směrem na západ vydejte po CT 1136. Až do Vesců vás povede po hlavní silnici, ke konci Vesců odbočí, ale jeďte rovně do sousedního Záluží. Ty jsou první vesnicí se zajímavými stavbami, především zdejší kovárna stojí za prohlédnutí. V Záluží doprava již vede CT Greenway SB přes Vlastiboř a Svinky, oboje s hezkými starobylými staveními. Ve Svinkách přijde odbočení vlevo, značení je stejné, několik dalších CT se přidá navíc. Tak pojedete přes Komárov a Klečaty do Zálší, kde odbočíte doleva po CT 1133. Po ní dojedete až do Dolních a pak i Horních Kněžekladů, kde setrváte stále rovně na silnici směrem na západ, nyní tedy na CT 1060 vedoucí přes les do Hněvkovic na pravém břehu Vltavy, kde se jen dáte doleva směrem ke hrázi zdejší přehrady. Odtud vystoupáte po silnici a značené CT Vltavská směrem k Temelínu, který časem uvidíte přímo před sebou. Dojedete až k elektrárně, ke hlavní silnici, na ní doleva, značena je již CT 1095, ale nehledě na značení je lépe jet po této silnici rovně na jih asi 2,5 km k odbočce doprava na Kočín, kudy také povede vaše další cesta. CT 1102, která je zde značena, vás povede postupně přes Dříteň, Nákří, jako CT 1083 pak okrajem Dívčic, přes Zbudov a Plástovice až ke hlavní silnici E49. Ta se přejíždí rovně napříč, značení i za ní zůstává po dalších 5 km. Pak na křižovatce ve tvaru "T" odbočíte doprava na Tupesy, značení přejde na 1090 a pak od konce Strýčic nakrátko po CT 1100 přejedete do Záboří, odkud je to rovně po CT 1094 do věhlasných Holašovic již co by kamenem dohodil.
Poslední úsek od Holašovic do Budějovic vede zprvu podle značení CT 1094, a to až do Kvítkovic, kde pojedete stále rovně a přejdete tak na CT 1092. Toto značení vás povede posledních 14 km až do cíle cesty, tedy budějovického starého centra.

Zajímavosti na trase:
Selské baroko
Zejména v jižních Čechách se vyskytuje svébytný lidový stavební sloh, podle podobnosti a základu v klasicistní a barokní architektuře. Podle používaných zejména barokních stavebních prvků ze staveb církevních i městských u běžných selských stavení je odvozeno jeho pojmenování. Pozoruhodné však je, že se selské baroko objevuje až dlouhé desítky let poté, co již skutečné baroko bylo historií. Velká většina takto řešených staveb tedy pochází období mezi lety 1840 až 1880. Dominantní byly zejména štíty a průčelí domů, mnohdy velmi nákladně a složitě zdobené v porovnání s ostatními částmi stavení.

Holašovice
V Holašovicích naleznete patrně nejznámější jihočeský soubor lidové architektury ve slohu selského baroka. Pro jeho mimořádnou zachovalost byla obec zapsána na seznam přírodního a kulturního dědictví. Unikátní je též původní forma půdorysného řešení, tj. tradiční půdorysný tvar vesnice pocházející již vrcholného období středověké kolonizace. Tato schémata se do dnešních dob uchovala jen ve velmi málo lokalitách a zpravidla se kraj od kraje specificky liší.

Kontakty:
Kovárna a Blatské muzeum Záluží
Záluží 1
Tel.: +420 736 157 722
zaluzi1@email.cz, www.zaluzi.estranky.cz

Informační centrum jihočeského selského baroka Plástovice
Sedlec-Plástovice 9
Tel.: +420 387 203 210
info.plastovice@sedlec.cz, www.divcice.cz

Informační centrum Holašovice
Jankov-Holašovice 43
Tel.: +420 387 982 145
infocentrumholasovice@seznam.cz, www.holasovice.eu

Doprava:
Výlet je naplánován jednosměrně, pro zdatné cyklisty na jeden den s návratem zpět přímým vlakem. Můžete si ale trasu rozdělit na dvě etapy s přespáním nejlépe v Týně nad Vltavou, kde je možností hodně: www.tnv.cz/cz/turisticke-informace/ubytovani/

Tip:
V Holašovicích se v průběhu roku koná řada kulturních akcí majících přímou spojitost s tradicemi jihočeského venkova. Zejména doporučujeme v polovině prázdnin tradičně konaný lidový jarmark. Více na www.holasovice.eu.

89 km
Obtížná

Body zájmu