Výlet krajem řeky Blanice

Výlet krajem řeky Blanice

Start: Vodňany, nám. Svobody
Cíl: Prachatice, žst.
Délka trasy: 31 km
Čas: 2 - 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 610 m
Možnosti občerstvení: Vodňany, Kratochvíle, (Netolice)

Průběh trasy:
Vodňany, Chelčice, Na Lázni, Libějovice - Nový zámek, Lomec, Krtely, Kratochvíle, Žitná, Vrbice, Vitějovice, Prachatice

Popis trasy:
Výlet je navržen pro běžná cestovní nebo trekingová kola a nenáročné cyklisty. Vede po asfaltu, po cestě je několik lehkých terénních alternativ, na které vás vždy upozorníme.

Od náměstí Svobody ve Vodňanech nejprve zamiřte ke kostelu, minete jej zleva Husovou ulicí. Hned za ním odbočte doleva Heritesovou, tak pojedete i podle značení CT 1099.
Případně, pokud byste chtěli alternativně jet prvním lehčím terénním úsekem, ne od náměstí, ale blízkého autobusového nádraží, lze jet i po modré TZ až na okraj Chelčic. Tam vás po 3 km přivede i CT 1099, ve vsi se dejte doleva nakrátko po CT 1221 a hned po několika stech metrech doprava po modré TZ od Vodňan. Je to táž modrá, po které vede alternativně nabídnutá travnatá cesta.
Modrá TZ vás povede alejí k novému libějovickému zámku a pak dále až k Lomeckému klášteru, již opět společně s CT 1099. I za ním se držte tohoto značení, již po běžné silnici vás povede přes Krtely, za nimiž přijde opět možnost volby buď dále po modré, časem v lehčím terénu, nebo po CT 1099 stále po silnici. Obě cesty se spojí u Kratochvíle, kterou však modrá TZ míjí, přejeďte tedy hlavní silnici napříč a zámek máte vlevo.
Od Kratochvíle vede další vaše cesta po CT 1088. První kilometr vede ještě souběžně s dosavadním značením 1099, pak se však rozdvojí a vy pojedete doprava. Cykloznačení povede až do cíle v Prachaticích již jen po silnici, přes Žitnou a Vrbice do Vitějovic, kde se značení CT změní na 1145. Po příjemné vlnící se vedlejší silnici tak dojedete až do cíle, nádraží budete těsně míjet, jen je třeba objet jej z druhé strany kolem autobusového stanoviště.

Zajímavosti na trase:
Lomec
Po cestě budete míjet působivé mariánské poutní místo se svatyní a sochou Panny Marie. Kostel neobvyklého tvaru a nepříliš velký tu stojí přes 300 let. Dnes tu naleznete také fara vybudovanou z původního loveckého zámečku, klášter Šedých sester, zvonici, venkovní oltář, klášterní zahradu a křížovou cestu. Místo bylo uctíváno již velmi dávno; během archeologických vykopávek v roce 1925 byla pod vrcholem zdejšího kopce objevena řada slovanských mohyl, které pocházejí již zřejmě z 6.–9. století po Kristu. Zdejší pohřebiště patří mezi nejzachovalejší tohoto druhu v Čechách a je řazeno mezi jedno z největších na jihu Čech.

Zámek Kratochvíle
Nedaleko Netolic se nachází renesanční rožmberský letohrádek vystavěný na přelomu 15. a 16. století v tehdy moderním pojetí italské renesanční vily.
Zámeček sloužil nejprve jako lovecké letní sídlo posledních Rožmberků, od roku 1601 vlastnil Kratochvíli císař Rudolf II., ale brzy ji však získali Eggenbergové a od roku 1719 pak přešla do vlastnictví rodu Schwarzenbergů. Kratochvíle je známa svým krásným a velmi příjemným parkem s vodním příkopem, ale také cenně zařízenými interiéry s nádhernou malířskou a štukovou výzdobou. Dnes je v zámeckých interiérech umístěna expozice loutkového a animovaného filmu.

Kontakty:
Informační centrum Vodňany
Náměstí Svobody 18
Tel.: +420 383 384 934
info@vodnany.net, www.infocentrumvodnany.cz

Doprava:
Výlet je veden jednosměrně, cesta zpět je přímým vlakem jezdícím orientačně každou hodinu po celý týden.
Vodňany jsou bez problémů dostupné vlakem, nádraží leží jen kousek od centra. Autem lze parkovat rovněž dobře, na náměstí Svobody placeně.

Tip:
Trasa výletu těsně míjí Netolice, menší půvabné městečko s pozoruhodnou zajímavostí. Je jím tamní Archeopark, akropole starého přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Více na
www.archeopark-netolice.cz.

31 km
Střední

Body zájmu