Na kolech podél Sázavy

Na kolech podél Sázavy

Start: Český Šternberk, žst. nebo zastávka
Cíl: Hvězdonice, žst.
Délka trasy: 31 km
Čas: 2 - 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové
Celkové převýšení na trase: 710 m
Možnosti občerstvení: Český Šternberk, Rataje n/S, Sázava, Chocerady

Průběh trasy:
Český Šternberk, Otryby, Zalíbená, Rataje n/S, Talmberk, Sázava, Chocerady, Hvězdonice

Popis trasy:
Trasa podél Sázavy je vedena po asfaltu, po běžných vedlejších silnicích s cykloturistickým značením. Pokud byste úvodní úsek od Šternberka do Ratají rádi jeli na horském kole alternativním vedením v terénu, lze se vydat již od nádraží i po červené TZ opačným směrem – terén ale může být podle situace místy náročný. I dál z Malovid na Rataje můžete pokračovat po značce v terénu, nebo zvolit pohodlnou silnici ve svahu níže.

Navrhovaná trasa začíná od nádraží nebo zastávky ve Šternberku, i od od rozcestníku před obecním úřadem snadno trefíte - přejedete po mostě na pravý břeh, po této silnici již vede CT 19, po níž povedou vaše první kilometry. Ty zároveň budou i nejvýraznějšími stoupáními na trase, je třeba nejprve vyjet k Otrybám a dojet k Zalíbené, kde teprve přijde odbočení doleva po žluté TZ zpět k řece, nyní již na Rataje. Úsek vede zprvu ještě společně se žlutou značkou, setrvává ale na silnici i v momentě, kdy se žlutá odpojí doleva na lesní cestu. Po necelých 4 km od odbočky u Zalíbené jste v Ratajích.   
Od Ratají se bohužel příliš podél řeky jet nedá, lépe je obětovat nějaké to stoupání a jet po silnicích. Nejvýhodnější volbou je pokračovat po CT 19, jež vás povede přes předměstí směrem k Talmberku. Kopec není nijak dramatický, k Talmberku již sjíždíte, jen nemiňte odbočku doprava na horizontu po 3 km od Ratají. K talmberské zřícenině můžete kousek dojet nebo dojít a pak pokračujete dále po CT 19, postupným klesáním v údolí Úžického potoka až do Sázavy. Zde jistě doporučujeme navštívit zdejší klášter, leží na pravém říčním břehu, po kterém přijedete. Také po něm vede další cesta, tentokráte již těsně podél toku Sázavy až do cíle ve 13 km vzdálených Hvězdonicích. I tentokráte vás povede známá CT 19, od kláštera stačí jen nesměřovat k mostu do centra, ale dát se z Klášterní ulice doprava Pražskou a pak již jen jet rovně.
Cesta vás vede přes část Černé Budy, stále podle značení CT 19 a po čase i souběžné červené TZ, podél pravého říčního břehu. Projedete tak i přes Chocerady, okrajem Poddubí, a 300 m před dálničním viaduktem vás již CT nasměruje doprava nadjezdem na lávku vedoucí již k vlakovému nádraží na druhém břehu, cíli vaší cesty.

Zajímavosti na trase:
Český Šternberk
Gotický hrad byl založen na strmém ostrohu nad řekou Sázavou kolem roku 1240. Původní podobu hradu zničila roku 1467 vojska krále Jiřího z Poděbrad, protivníka majitele hradu Zdeňka ze Šternberka. V 16. století byl hrad rozšířen a po třicetileté válce barokně přestavěn. Současnou podobu s bohatou štukovou výzdobou C. Brentaniho získal do konce 18. století. Cenné interiéry nabízí expozici zbraní, grafických listů ze 17. století zobrazujících zlomové události třicetileté války a zlatnických miniatur.

Rataje n/S
Nezvyklý název dali městečku na řece Sázavě oráči zvaní ratajové, kteří zde na konci 13. století založili osadu. Když bylo městečko později obehnáno mohutnými hradbami se dvěma hrady, změnilo název na Hrazené Rataje. Roku 1626 bylo však vypáleno vzbouřenými sedláky. Původní podobu Ratají připomínají zbytky románského kostela poblíž zámku. Zámek postavený na místě někdejšího hradu byl v 17. století stavebně upravován. Na ostrohu na okraji města nad Živým potokem leží zříceniny hradu Pirkenštejna, jehož věž byla v 17. stol. upravena na zvonici a palác později na faru.

Kontakty:
Hrad Český Šternberk
Tel.: (+420) 317 855 101
info@hradceskysternberk.cz, www.hradceskysternberk.cz

Informační centrum Sázava
Nám. Voskovce a Wericha 280
Tel.: 327 320 763
infocentrum@mestosazava.cz, www.mestosazava.cz

Doprava:
Start i cíl trasy leží na společné železniční trati vedoucí podél řeky Sázavy. Je tedy dobré spojení a bez obav si můžete výlet naplánovat buď s vlakem před jízdou nebo po ní.

Tip:
Tajemná brázda u Sázavy
Od městečka Sázava vede zhruba severním směrem tajemná brázda, která nemá ve střední Evropě obdobu. Neví se, jak vznikla, ani v jaké době, a co bylo jejím účelem. Jistě ale doporučujeme si ji prohlédnout, její počátek naleznete u stejnojmenného rozcestí u hlavní silnice vedoucí kolem řeky, v severní části říčního meandru, kudy přijedet