K rotundě Budeč - Kralupy nad Vltavou

K rotundě Budeč - Kralupy nad Vltavou

Délka trasy:
13,5 Km

Druh:
Turistická pěší

Průběh trasy:
Kralupy nad Vltavou předměstí - Zeměchy - Olovnice - Blevice - Budeč - Zákolany

Popis trasy:
Tento výlet Vás zavede do okolí zeměšských rybníků a do Blevic. Na výlet se můžete vypravit pěšky, či si zkrátit cestu z Kralup vlakem do stanice Kralupy nad Vltavou - předměstí. Za přejezdem přijdeme k domům Na Cikánce a zpevněnou cyklostezkou vpravo se dáme k Zeměchům. Ve vsi stojí za zmínku nedávno opravený barokní kostel sv. Jana Křtitele a nedaleká sprašová rokle, se zbytky rostlinných a živočišných společenstev, z doby zhruba před milionem let.

Projdeme kolem rybničního hospodářství na Knovízském potoce. Jaro zde již určitě zaťalo svoje drápky. Vše začíná pučet a vzduchem proletují trylky ptactva. Pokračujeme cestou k silnici z Olovnice, dáme se po ní vlevo, až ke křižovatce a zde opět doleva. Nad hlavou máme koruny stromů a každým krokem jsme k Blevicím blíž a blíž. Ve vsi se dáme doleva do kopce a podél starého židovského hřbitova až na vršek. Po vydýchání pokračujeme silničkou dolů do kdysi „revolučních" Zákolan s pomníkem a rodným domkem někdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. Domů se vrátíme vlakem po trati Kladno - Kralupy ze zdejšího nádraží. Se 14-ti kilometrovým výletem se můžete rozloučit pohledem směrem k Budči, památnému místu našich dějin.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/turisticke-informace/tipy-na-vylety/

13,5 km
Střední

Body zájmu