Z Úholiček do Máslovic, Úholičky

6,5 km
Snadná

Body zájmu