Naučná stezka Kamenný vrch, Brno

Kamenný vrch

Délka trasy:
1,5km

Druh:
Naučná stezka

Popis:
Tato naučná stezka vede územím přírodní rezervace Kamenný vrch nad Myslivnou. Stezka přibližuje návštěvníkům historii místa Kamenný vrch a představuje zdejší stepní společenstva – rostliny a živočichy, kteří se zde nacházejí. Její délka je přibližně jeden kilometr a má osm informačních zastávek, které jsou uvedeny i v Braillově písmu pro zrakově postižené, kteří tuto stezku také hojně navštěvují.

Rezervace je známá především výskytem koniklece velkokvětého. Populace koniklece je tu největší z celé České republiky a čítá 50 až 60 tisíc jedinců, kteří každým jarem rozkvétají. Stezka má sedm zastavení. Terén trasy je nenáročný a umožňuje návštěvu i méně pohyblivým lidem či maminkám s kočárky.

https://www.ibrno.cz/zivotni-styl/33496-privitejte-jaro-na-naucnych-stezkach.html

Průběh trasy:
Kamenný vrch MHD – Nad Pisárkami

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
PR Kamenný vrch
Lesopark
Kamenný vrch rozhledna

1,5 km
Snadná

Body zájmu