Naučná stezka Hostibejk - Kralupy nad Vltavou

Naučná stezka Hostibejk

Délka trasy:
1 km

Druh:
naučná stezka

Průběh trasy:
KRALUPY NAD VLTAVOU, park na vrchu Hostibejk nad křižovatkou ulic Přemyslova a Dobrovského (bez konkrétního místa začátku; panely jsou sice číslované, ale rozmístěné nahodile po lokalitě)

Zajímavosti na trase:
Vyhlídka Hostibejk
Protiletecký bunkr na Hostibejku
PP Hostibejk

Počet zastávek: 6

Seznam zastávek:
Vyhlídka
Geologické útvary
Stromy
Ptactvo
Památník a oběti války

1,3 km
Snadná

Body zájmu