Na Rybník Šanovec Hradec Králové

Na Rybník Šanovec Hradec Králové
Udělejte si pohodový výlet kolem rybníků v Hradeckých lesích. Trasa začíná u Hvězdárny na Novém Hradci Králové. Po cestě minete tyto rybníky: Rybník Cikán, Rybník Biřička a Rybník Šanovec.

Délka trasy:
21 km

Druh:
Cyklo - trek, horská

Průběh trasy:
Začínáte u Hvězdárny na Novém Hradci Králové - dále pokračujete po Planetární naučné stezce - Biřička - po cyklotrase č. 4197 - po červené trase kolem PP U císařské studánky - po cyklotrase č. 4197 - Hradečnice - U zděné boudy doprava po Hradečnici č. 181 - Ve Vlčích jámách - U Dvou Šraňků - háj. rozc. doleva po cyklotrase č. 4258 - Rybník výskyt - po Naučné stezce Pohádková stezka - Mazurova chalupa - po cyklotrase č. 4197 - Bažantnice - háj. - po cyklotrase č. 4259 - Hradečnice-Bělečko rozcestí - pokračujte po cyklotrase č. 4259 - Kapounky - rozc. - po cyklotrase č. 4258 - k rybníku Šanovec

Zajímavosti na trase:
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Přírodní park Roudnička a Datlík
Rybník Cikán
Rybník Biřička
Přírodní park U Císařské studánky
Rytířské hradiště Hradec Králové
Přírodní rezervace Mazurovy chalupy
Bělečský mlýn
rybník Šanovec

21 km
Snadná

Body zájmu