Okruh Přerov Tovačov a zpět II.

Okruh Přerov Tovačov a zpět 2.

Délka trasy:
45km

Druh:
Cyklotrasa – cyklo č. 5042, č. 47,

Průběh trasy:
Přerov most Míru – cyklo č. 5042 - nábř. Dr. Eduarda Beneše - Na Odpoledni – Dluhonská ul. – Dluhonice – U Hřiště – Náves – K Rokytnice – Rokytnice – Císařov – Citov – Věrovany – Tovačov – Olomoucká ul. – Široká ul. – Cimburkova ul. – cyklo č. 47 – Annín – Cvrčov – Lobotice – Záříčí – Plučisko – Vlkoš – Troubecká ul. – Bochořská ul. – Bochoř – Vlkošská ul. – Náves – Přerovská ul. – Přerov – Kojetínská ul. – Velké Novosady – nábř.. Protifašistických bojovníků – most Míru

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Přerov – parní lokomotiva Kafemlejnek, Dům J. Poláška, Muzeum J. A. Komenského, zámek, Ornitologické muzeum, Školní muzeum, Památník lovců mamutů, PP Malé laguny, NPR Žebračka, evangelický kostel, kostel sv. Michala, kostel sv. Vavřince, kostel sv. Jiří, historické hradby
Rokytnice – zámek, kostel sv. Jakuba Většího, Návesní rybník
Citov – zámek, kostel sv. Jiří
Pomník bitvy u Tovačova 1866
Rybník Donbas
Skašovský rybník
NS Po stopách bitvy u Tovačova 1866
Rybník Kolečko
Tovačov – zámek, Zámecké muzeum, židov. hřbitov, kostel sv. Václava, památník osvoboditelů, kostel sv.Jiiří, kostel sv. Jáchyma a Anny
Hradecký rybník
Křenovský rybník
Annín – kostel sv. Anny
NPR Zástudánčí
Bochoř – kostel sv. Floriána