Okruh Roudnice nad Labem, Terezín

Okruh Roudnice nad Labem přes a Litoměřice Terezín

Délka trasy:
42km (možnost zkrátit přívozem o 20 km)

Druh:
Cyklotrasa – cyklo č. 2, č. 6, č. 3102

Průběh trasy:
Roudnice nad Labem – Karlovo nám. – most přes Labe – Vědomice – Roudnická ul. – K Ostende – Černěves – Lounky – Nučnice – Pražská ul. – Kolonie – Křešice u Litoměřic – Litoměřická ul. – Malá Náves – Třeboutice –Litoměřice – Střelecký ostrov – Velká Mlynářská ul. – Labská ul. – cyklo č. 6 - Vodní ul. – Mostecká ul. – Tyršův most – Želetice – Želetická ul. – Terezín – Litoměřická brána – Smetanovy sady – Máchova ul. – nám. ČSA – Tyršova ul. – cyklo č. 3102 – Palackého ul. – Horní vodní brána – Pražská ul. – České Kopisty – Počaply – Nučničky – Libotenice – Hrobce – Lipová ul. – Hlavní ul. – Židovice – Roudnice nad Labem – Nábřežná ul. – Mostecká ul. – Arnoštova ul. – Karlovo nám.

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Roudnice nad Labem – Roudnický hrad, zámek, klášter kapucínů, Podřipské muzeum, kamenná věž Hláska, Augustiniánský klášter, Kratochvílova rozhledna, kostel sv. Václava, kostel Narození P. Marie
Černěves – kostel sv. Prokopa
Lounky – kostel sv. Mikuláše
Křešice u Litoměřic – kostel sv. Matouše, kostel sv. Marii
Litoměřice – městské hradby a bašty, diecézní muzeum, katedrála sv. Štěpána, Stará radnice Oblastní muzeum, Dílna ručního papíru, hrad, katovna, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel Všech svatých, kostel sv. Ludmily, kaple sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Václava, kostel sv. Vojtěcha, evangelický kostel
Terezín – Malá pevnost, Terezínský památník, Národní hřbitov, automuzeum, Horní vodní brána, Národní muzeum, Historické muzeum, Magdeburská kasárna, Muzeum Ghetta, kolumbárium, Židovská a křesťanská síň, židov. hřbitov, Litoměřická brána, kostel Vzkříšení Páně, městské hradby
PP Mokřad pod Terezínskou pevností
Počaply – kostel sv. Vojtěcha

42 km
Střední

Body zájmu