Okruh po výsypkách, Sokolov

Okruh po výsypkách Sokolov

Délka trasy:
25km

Druh:
Cyklotrasa – cyklo č. 2178, č. 2073, č. 2228, č. 6

Průběh trasy:
Sokolov ul. Josefa Kajetána Tyla parkoviště - Most lásky - Nádražní ul. - cyklo č. 2178 – Kraslická ul. – Svatava – cyklo č. 2073 – Lomnice – Kraslická ul. – Vintířov – Chranišov – Velké Sedlo u Lokte – Revoluční ul. – Velké Loučky – cyklo č. 2228 –Loket lávka – cyklo č. 6 – Pod Starým Sedlem lávka – Královské Poříčí – Dlouhá ul. (můžeme odbočit na statek Bernard-muzeum řemesel) – Sokolov – Nádražní ul. – Jednoty – ul. Josefa Kajetána Tyla parkoviště

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Sokolov – zámek, evangelický kostel sv. Tomáše, Hornický dům, kostel sv. Jakuba Většího, pamětní deska K. J. Heidlera, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Antonína Paduánského, Kapucínský klášter
Lomnice – kostel sv. Jiljí
NS Velká krušnohorská výsypka
Velké Sedlo u Lokte – kostel Nanebevstoupení Páně
Smírčí kříže
Staré Sedlo – zámek, kostel Nejsvětější Trojice, dědičná štola Jana Křtitele
PP Údolí Ohře
Královské Poříčí – zámeček, kostel sv. Kunhuty