Zlatohorská hornická NS

Zlatohorská hornická NS

Okružní naučná trasa, která začíná přímo v centru Zlatých Hor. Konkrétně na náměstí Svobody na turistickém rozcestí. Pakrovat lze poblíž informačního centra, parkoviště je také u křižovatky ulic Krnovská a Nádražní.

Stezka vede částečně městem, většina ovšem vede přírodou kolem mnoha starých hornických štol. Také můžete navštívit hrad Edelštejn, kostel P. Marie Pomocné, Výrův kámen a další zajímavá místa.

10 z památek, kolem kterých cesta vede, bylo vyhlášeno za kulturní památky. Stezka seznámí s příklady těžky ve Zlatých Horách a s úpravou rud od nejstarších děl, až po ta novodobá.

Stezka je značena čtevrcem, šikmo rozděleným na dvě poloviny. Horní je červená a spodní bílá.

16,3 km
Střední

Body zájmu