Stezka Dřevosochání Rokytnice

Stezka Dřevosochání

Stezka je tvořena jen čtyřmi informačními tabulemi. Podél cesty jsou rozmístěny dřevné sochy a lavičky, které vznikly ve Františkově na každoročním sympoziu Dřevosochání.

1,2 km
Snadná

Body zájmu