Stezka Dřevosochání Rokytnice

1,2 km
Snadná

Body zájmu