Mravenčí NS, Hostinné

Mravenčí NS, Hostinné
Stezka je značena dřevěnými směrovkami. Na počátku a na odpočinkovém místě na na kraji lesa je umístěna mapa stezky.

Stezka začíná za městským parkem v ulici A. Jiráska, v místě, kde se ze silnice odděluje cesta k místní zahrádkářské kolonii. Vine se kolem zahrádek nahoru k Antoníčku a dále do lesa. Brzo odbočí z široké svážnice a svede Vás kolem největšího z mravenišť do údolí Východního potoka. Po malé chvíli odbočí zpět nahoru a na prvním z odpočinkových míst budete moci vyzkoušet své schopnosti rovnováhy. Stezka dále pokračuje nahoru pod elektrickým vedením, vrací se na svážnici a vzrostlým lesem dovede až na odpočinkové místo. Zde je možné pohoupat se na houpačce a pokračovat buď na druhou část stezky nebo sejít zpět na Antoníček a dále do města. Druhá část stezky vás zavede na vyhlídku na Krkonoše a do dvou opuštěných lomů, nacházejících se na výchozu nad Arnultovicemi. V prvním z nich je třetí odpočinkové místo. Stezka se pak vrací zpět na kraj lesa, s možností odbočení na vyhlídku na město, a pokračuje na Antoníček, kde končí.

Po cestě uvidíte nejen naučné panely, ale i krmelce a zásobovací seníky pro přikrmování lesní zvěře, posedy, úly, zakrytovaná mraveniště, ptačí budky a budete svědky procesu obnovy kulturního lesa.

Délka trasy:
4

Druh:
Naučná trasa

http://www.hostinne.info/mravenci%2Dstezka/ms-11446/p1=11446