Naučná stezka Brčálník

Naučná stezka Brčálník

Naučná stezka s délkou 4,5 km (malá náročnost) je zaměřena na přírodu a historii.
 
Informační body jsou rozmístěny na označené trase v okolí Brčálníku a umožňují návštěvníkovi nahlédnout do přírodní rezervace. Výchozí bod se nalézá poblíž vlakové zastávky ČD Hojsova Stráž - Brčálník, kde je instalována mapa s jednotlivými zastávkami.

Trasa postupuje zastavěnou částí Brčálníku k vyhlídce na Královský hvozd a Jezerní horu s panoramatickým popisem pohledu. Dále vede polní cestou k železničnímu viaduktu, prochází pod ním a pokračuje lesem kolem rekreačních domků k Úhlavě a na hranici Přírodní rezervace Brčálnické mokřady. Po pozvolném stoupání vás čeká vyhlídka na Můstecký hřeben. Další část trasy vede po poválkách a skrz ohradníky pastevního areálu opět k Úhlavě. Za mostem přes řeku překonáte podmáčená místa po poválkovém chodníku a trasa stoupá k železniční trati a zpět k výchozímu bodu stezky.

Na stezce je nutná zvýšená opatrnost při překonávání železniční trati a při průchodu přes pastviny se skotem!

NS Brčálník je jednou z nejnovějších stezek - úprava trasy a instalace panelů byla dokončena pracovníky CHKOŠ v Nýrsku v listopadu 2005.

4,5 km
Snadná

Body zájmu