Červená trasa T.G.Masaryka - až do Hustopeč

Červená trasa T.G.Masaryka - až do Hustopeče

Hlavní značenou pěší trasou v okolí Hodonína a zároveň i v bývalém okrese Hodonín ječerveně značená trasa T. G. Masaryka, která spojuje rodiště prvního československého prezidenta s místy v okolí, která jsou spojena s jeho mládím. Značená trasa v délce 58,5 km probíhá značnou částí bývalého okresu Hodonín, přechází u Terezína na území bývalého okresu Břeclav a končí v Hustopečích, odkud pocházela matka TGM a kde jsou oba rodiče Masaryka pohřbeni. Popsána bude pouze ta její část, která probíhá bývalým hodonínským okresem.

Začátek trasy je na Masarykově náměstí v Hodoníně, odkud trasa vede k místu, kde stával rodný Masarykův dům, což je asi 100 metrů od začátku trasy po ulici Dobrovolského. Průčelí školní budovy, která tu dnes stojí, je opatřeno pamětní plastikou s reliéfní podobou prezidenta. Cesta pak pokračuje ulicemi města k Mírovému náměstí a k Národní třídě k budově Galerie výtvarného umění, což je již nedaleko nádraží ČD. Proti Galerii stojí socha T. G. Masaryka. Trasa vede k nádraží (1,5 km od začátku trasy).

V areálu nádraží trasa pokračuje podchodem pod nádražím do městské části Bažantnice a touto čtvrtí k zoologické zahradě za Červenými domky (4 km). Za ZOO červená značka přetíná dálniční přivaděč a zavede nás k textačnímu místu Černé blato na křižovatce značených cest (4,5 km). Pokračuje lesním dubovým komplexem ke studni Ilčíčka a k myslivně Zbrod (8,5 km). Zde křižuje železnici a silnici Hodonín-Mutěnice a lesem a mezi rybníky (sídliště vodního ptactva i nedávno přistěhovaných bobrů) nás přivede k železniční stanici Mutěnice (12 km), resp. do středu obce k autobusové zastávce (13 km). Pokud nám dávka kilometrů postačí, můžeme se vrátit do Hodonína a třeba v příštím vhodném termínu pokračovat po Stezce TGM dále.

Volný čas můžeme věnovat prohlídce rozsáhlého areálu s téměř 500 vinnými sklepy a 200 hektary vinic. Mutěnice jsou největší vinařskou obcí na Slovácku a v tamních vinicích se daří výbornému Veltlínskému zelenému, oběma Ryzlinkům i Neuburgskému a Müller-Thurgau, ale i Svatovavřineckému, Portugalu a Frankovce. Vína možno zakoupit i u nich posedět přímo ve vinných sklepích, nebo ve vinařském závodě Vinospol. Na Masarykův dvouletý pobyt v raném dětství v Mutěnicích upomíná pamětní deska na domě číslo 120 a busta na budově radnice uprostřed obce.

Červená trasa pokračuje dále ze středu Mutěnic do lesa Dolní Kapánsko k rozcestí značených cest (15 km). Zdejší lesy dostaly jméno po zaniklé obci, na niž upomínají zplanělé stromy, keře i květiny v místech, kde dříve existovala. Přes Horní Kapánsko s dalším rozcestím (16,5 km) se dostaneme kopcovitým lesním terénem do další vinařské obce Čejkovic (autobusová zastávka, 22 km). V této obci prožil Masaryk většinu svých raných dětských let. Má tu kromě pomníku i pamětní síň, zřízenou z domu uprostřed obce blízko staré školy, v němž s rodiči a sourozenci bydlel v letech 1856-62. I čejkovické vinné sklepy s celkovou délkou 650 m, v nedávné době zrekonstruované. Po eventuelním posezení můžeme odjet autobusovou linkou do Hodonína.

Pokud dáme přednost přesunu vlakem, můžeme pokračovat po červené značce do Čejče (nádraží 28,5 km), resp. k zastávce autobusu uprostřed obce (29,5 km). Cesta vede kopcovitým terénem s vinohrady kolem přírodní památky Čejkovické Špidláky a rybníčku k silnici a po ní k železniční stanici. V Čejči se učil mladý Masaryk v letech 1864-6 kovářem. Připomíná to pamětní deska za vstupní branou do soukromého statku a druhá na domě č. 56, kde Masarykovi bydleli. Dnes už je málo známo, že v bývalém městečku Čejči byly v 18. a 19. století lázně Heliga, využívající sirný pramen stejného jména. Ten je nedaleko nádraží doposud zachován a vede k němu odbočka od červené značky. Vlakem i autobusem je z Čejče dobré spojení do Hodonína.

Stezka T. G. Masaryka vede dále z Čejče do Terezína (31 km). To je už na hranicích bývalého okresu Hodonín i na okraji mapy KČT č. 91. Obec byla založena až r. 1774 apojmenována po císařovně Marii Terezii. Spojení do Hodonína je z ní možné jen autobusovou linkou, neboť železniční trať z Čejče do Ždánic, která přes Terezín vedla, byla již zrušena.

http://www.hodonin.eu/pesi-turisticke-trasy-v-okoli-hodonina/d-395776/p1=38113/

58,5 km
Obtížná

Body zájmu