K JESKYŇCE NA SEVERNÍ ČÍŽKOVY KAMENY

K JESKYŇCE NA SEVERNÍ ČÍŽKOVY KAMENY

Tato trasa je určena pro milovníky málo frekventovaných
turisticky zajímavých míst. Dovede nás k jeskyňce z navršených
kvádrů v severní části Čížkových kamenů na zalesněném
hřbetu (632 m n. m.). Skalnatý hřbet je složen
s pískovců a rozprostírá se nad levým břehem Úpy.
Z okraje pískovcových plošin je výhled na Trutnov, Žacléř
a Krkonoše. Další cesta nás zavede do obce Bohuslavice
nad Úpou a Starého Rokytníku. Dalším zajímavým místem
výletu je historicky bohatá obec Suchovršice.
Úpice - Kvíčala – Končiny – Sedmidomí – Jižní
Čížkovy kameny – Severní Čížkovy kameny
(žlutá t. zn.) – Bohuslavice n. Úpou (zelená
t. zn.) – Starý Rokytník (modrá t. zn.) – Suchovršice
– Úpice (zelená t. zn.)

POPIS TRASY
Z úpického náměstí se vydáme po žluté t. zn. prudkým
stoupáním do osady Kvíčala, přejdeme celou osadu a sejdeme
k železniční trati. Pokračujeme po žluté t. zn. na Končiny
a Sedmidomí. Lesní cestou dojdeme přes Jižní Čížkovy
kameny k jeskyňce na Severních Čížkových kamenech.
Odtud pokračujeme po zeleném t. zn. do Bohuslavic nad
Úpou. Od autobusové zastávky pokračujeme po modré
t. zn. do Starého Rokytníku
k bývalé restauraci
v osadě Rubínovice. Po
zelené. t. zn. přejdeme
hřeben do Suchovršic
a Úpice.
Vzdálenost: 20 km
ve středně náročném
terénu.
Nebezpečným
místem na trase
jsou skály na
Čížkových kamenech
– jsou bez
zábran a hrozí
při nepozornosti
pád ze skály.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Kvíčala – osada (465 m n.m.) 1,5 km severně od Úpice.
Rozhledy na Krkonoše, Jestřebí hory, Malé Svatoňovice.
Čížkovy kameny –
kameny vystupují vysoko
nad údolí Úpy
do výšky 632 metrů
nad mořem. Jedná se
o bílé pískovce z období
mladších druhohor
– křídy. Před 100
miliony let tuto oblast
pokrývalo nepříliš hluboké
moře, se dnem
silně pokrytým pískem,
ze kterého se za
mnoho let vytvořily. Na severních Čížkových kamenech je
velice zajímavá jeskyňka a obrovské balvany na skále 20 m
nad údolím. Vyšlapanou, kamenitou cestou přímo naproti
jeskyňce dojdete na velkou skálu s výhledem na Krkonoše,
Žacléř a krásné Podkrkonoší. Pokud se vydáte dál, po 120 m
dojdete k Čertovým kamenům ve kterých voda vymodelovala
tzv. hrnce. Jižní Čížkovy kameny jsou zajímavé vysokými
skalními masivy vhodnými i pro lezení a slaňování a sty
kamennými schody vedoucích do Bohuslavic.

Starý Rokytník – gotický kostel sv. Šimona a Judy z r. 1384,
za husitských válek vypálen a znovu postaven v r. 1753.
V březovém hájku před kostelem jsou zbytky zdí bývalé
jezuitské barokní rezidence z let 1740 - 70, jež po zrušení
v roce 1773 vyhořela. Procházíme části bojiště největší dělostřelecké
operace v bitvě u Trutnova v roce 1866 (pomník
padlým dělostřelcům).

Suchovršice – dřevěná zvonice z roku 1730, unikátní zakryté
dřevěné lávky z konce 19. století přes řeku Úpu, bývalý
mlýn ze 17. století (dnes pila), u horního betonového mostu
socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1776. V části obce „Na
Lhotkách“ bývalý důl „Zlatá jáma“ - dle zmínky ze starých
kronik, tu byl vyhlouben první zlatý důl ve střední Evropě.
Úpice – raně barokní radnice z r. 1678. V budově je umístěno
městské muzeum a galerie. Nejstarší památkou města
je roubená stavba z neotesaných klád z r. 1559 (bývalý hostinec
Dřevěnka). Barokní kostel sv. Jakuba, na oltáři obraz
sv. Jakuba Většího od P. Brandla z r. 1730. Čapkův dům,
vystavěný MUDr. Ant. Čapkem, dnes služebna policie. Jiráskovo
divadlo slouží občanům od r. 1938. Před divadlem
je raně barokní kaple sv. Michala z r. 1699 od J. Schotta.
Hvězdárna „U Lipek“ nad městem se zabývá výzkumem
slunce a je známá po celém světě.

Možnost občerstvení na trase:
Bohuslavice nad Úpou, Sportklub
Suchovršice (restaurace), mobil: 603 870 462
Úpice, Vinárna U Čepelků, Pod Městem
mobil: 777 564 903
Zastávky hromadné dopravy na trase: Bohuslavice nad
Úpou, Starý Rokytník, Suchovršice
Všeobecné informace:
Úpice, Dr. Hejny 133, tel.: +420 499 882 329
Zdravotní služba:
Poliklinika Úpice, Bratří Čapků 773, tel.: +420 499 846 060
– Báňská záchranná služba Odolov, tel.: +420 499 886 195,
mobil: +420 606 601 592
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., tel.: +420 841 155 155

20 km
Obtížná

Body zájmu