ZA HISTORIÍ NA KUKS

ZA HISTORIÍ NA KUKS

Výlet je veden převážně po silnicích nižších tříd s malým provozem. Cílem tohoto výletu je světoznámý Kuks, který kupodivu nemá dlouhou historii. Z dostupných pramenů se zdá, že Kuks měl dvě historické epochy. První souvisela s nalezištěm (spíše asi rýžovištěm) zlata, druhá etapa přinesla do Kuksu barokní umění a slávu, sahající daleko za hranice tehdejšího mocnářství. Lázně Kuks tvořily s nedalekou galerií Betlém urbanisticky a krajinářsky unikátní celek, která je dokladem vrcholného evropského barokního umění při respektování a využívání přírodního prostředí. Po několika málo desítkách let sláva Kuksu skončila a obec se změnila ve vesnici dělníků a řemeslníků. Nejstarší budovy mají základ v lázeňských nebo ubytovacích domech, ostatní sloužily od počátku jako obydlí personálu. Dnes láká Kuks návštěvníky památkami, zajímavým okolím i krásnou přírodou. Cestou projedeme mnoho zajímavých míst, z nichž na nás dýchne historie.

Úpice – Radeč – Hajnice – Vyhnanov – Kohoutov – Choustníkovo Hradiště – Stanovice – Kuks – Heřmanice n. L. – Velká Bukovina – Chvalkovice – Hořičky – Křižanov – Libňatov – Havlovice – Úpice

Předpokládaný čas: 4.30 hod.
Doporučené kolo: silniční nebo trekkingové
Náročnost: středně náročná

POPIS TRASY
Z náměstí jedeme jednosměrnou ulicí k „Dřevěnce“ a vlevo na Radeč po silnici na Trutnov. Na křižovatce uprostřed obce pokračujeme rovně na Hajnice. Po vjezdu do Hajnic na druhé křižovatce odbočíme vlevo a po cyklotrase č. 4097 jedeme na Vyhnanov, Kohoutov a Choustníkovo Hradiště. Před Choustníkovým Hradištěm přejedeme na cyklotrasu č.4087 a jedeme do Stanovic. Odtud pokračujeme po cyklotrase č. 24 do Kuksu. Po prohlídcepokračujeme po cyklotrase č. 24. U Brodu přejedeme silnici č. 37 Trutnov – Jaroměř a společně s cyklotrasou č. 4117 jedeme do Heřmanic. Zde seodpojíme a pokračujeme po cyklotrase č. 4117 do Velké Bukoviny. V obci odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 4098 do Chvalkovic a odtud pak pokračujeme po silnici vlevo na Újezdec a Hořičky. Po silnici č. 304 jedeme do Křižanova, Libňatova, Havlovic a Úpice.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Choustníkovo Hradiště – zřícenina hradu, který nechal vybudovat Půta z Torgova. Na konci 14. století patřil hrad a přilehlé panství Heřmanovi z Choustníka, jehož jméno se dostalo i do názvu obce, kostel svatého Kříže s farou a hřbitovem, pomník Pochodu smrti, socha svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Jana z Boha, busta hraběte Šporka. Kuks – Na sklonku 17. století (budováno do roku 1730) vznikla na březích Labe z podnětu Františka Antonína Šporka velkorysá prostorová kompozice lázní, zámku a hospitalu s kamenným průčelím kostela. Význam této jedinečné architektonicko – urbanistické barokní kompozice násobí sochařské dílo Matyáše Bernarda Brauna. Z tohoto monumentálního celku se zachoval špitál s výraznoumodelací kostela s plastickou výzdobou, která naplnila terasy, schodiště a rampy spirituální dobovou výzdobou, vtělenou do alegorických postav Braunových soch – řady Ctnosti a Neřesti, před kostelem v půlkruhu osm Blahoslavenství s Vírou uprostřed a Zvěstování na kamenném průčelí kostela. Heřmanice nad Labem – barokní kostel sv. Maří Magdaleny postavený v r. 1720. Na zdejší tvrzi se narodil Albrecht z Valdštejna.
Velká Bukovina – původní tvrz z r. 1456, ze zbytku tvrze postaven dům čp. 1 (hostinec), na návsi socha P. Marie od Ř. Thényho z roku 1742. Chvalkovice – barokní zámek, přestavěn v letech 1928 - 1936 – škola u kostela, do níž v letech 1830 – 1833 chodila Božena Němcová – kostel sv. Jiljí z roku 1304, barokně přestavěný v letech 1690 -1694.
Brzice – na návsi kaple z roku 1764 – roubené udržované chalupy. Hořičky – barokní kostel sv. Ducha z let 1714 – 1715. Nemocnice na léčení zlomenin lidového lékaře Antonína Picha (1795 – 1865), dnes ústav pro děti se zbytky sluchu. Barunčina vyhlídka – vyhlídkové místo (444 m n. m.) na svahu k Litoboři, asi 1 km severovýchodně
od Hořiček. Daleký rozhled (Jestřebí hory, Orlické hory, Hradec Králové) Havlovice – dřevěný most přes Úpu, barokní hranolová zvonička se stanovou střechou z r. 1745, bývalý mlýn (čp. 35) kde se narodil P. Josef Regner, jenž pod jménem Havlovický je ústřední postavou Jiráskovy kroniky „U nás“, před mlýnem stojí kříž z r. 1783. Dále se ve středu obce nachází sportovní areál (dětské hřiště, minigolf, tenis, stolní tenis).

OBČERSTVENÍ
Choustníkovo Hradiště (Hospůdka „U dvou borovic“),
mobil: +420 777 117 394
Kuks (Hostinec u Zlatého slunce), mobil: +420 775 692 158
Hořičky (hostinec), mobil: +420 603 784 318
Úpice, Café restaurant, Palackého 421, tel.: +420 499 781 456

48 km
Střední

Body zájmu