Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn

Cyklotrasa č. 4090 Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn
 
Popis trasy ve směru Radvanice – Paseka – Markoušovice – Suchovršice – Úpice -  Maršov u Úpice – Křižanov – Mečov – Boušín – Slatinský mlýn

Trasa začíná v Radvanicích na parkovišti u restaurace Majka, kde je umístěna informační tabule a odpočívadlo. Vyjedeme po asfaltové cestě okolo kaple až k odbočce na lesní cestu do osady Paseka.
Na křižovatce s trasou č. 4091 v osadě Paseka odbočíme vlevo a asi po 100 metrech je ubytovna a bufet Jestřebí bouda, kde je umístěna informační tabule a odpočívadlo (o víkendech je bufet otevřen). Vrátíme se zpět na křižovatku a pokračujeme společně s červenou trasou Na Špici.
Na Špici pokračujeme vlevo lesní cestou a sjedeme pod les nad Markoušovice.
Pod lesem odbočíme polní cestou na okraj Markoušovic a pokračujeme asfaltovou cestou k hospodě, kde je umístěna informační tabule. Zde začíná trasa č. 4092 do Malých a Velkých Svatoňovic a Úpice.
Od hospody sjedeme po asfaltové cestě a asi po kilometru odbočíme vpravo a po asfaltové cestě projedeme Markoušovice.
Před křižovatkou s hlavní silnicí Trutnov - Náchod je umístěna informační tabule. Pokračujeme po hlavní silnici vpravo asi 300 metrů a odbočíme na polní cestu vedoucí na Končiny.
Po přejezdu železniční trati na křižovatce polních cest odbočíme vpravo podél železnice do Suchovršic. Můžeme také pokračovat přímo do Úpice přes Kvíčalu po neznačené cestě.
Před vjezdem do lesa najdete odpočívadlo s informační tabulí. Je zde pěkný výhled na Suchovršice. Pokračujeme lesní cestou na Lhotku, kde pokračujeme po asfaltové cestičce prudkým klesáním (asi 200 m) k hlavní silnici Trutnov-Úpice. Po přejetí silnice překonáme po lávce řeku Úpu a pokračujeme vlevo po panelové cestě po toku řeky. Od lávky se můžeme zajít podívat na „Zlatou jámu“ - pozůstatek po dolování zlata.
Na parkovišti před hospodou v Suchovršicích je umístěna informační tabule. Odtudpokračujeme po hlavní silnici k betonovému mostu, který přejedeme a pokračujeme vlevo k dřevěné lávce. Tu přejedeme a pokračujeme vpravo do Úpice.
Přes železný most přejedeme řeku a odbočíme vpravo a krátkým stoupáním jednosměrnou silnicí vyjedeme na úpické náměstí.
Na náměstí v Úpici se setkávají tři cyklotrasy. Podrobnosti najdete na informační tabuli na odpočívadle umístěném u městského muzea. Odtud pokračujeme stoupáním k městskému divadlu a hvězdárně, kde překonáme vrchol (410 m n.m.) a sjedeme na křižovatku nad Krétou.
Na křižovatce nad Krétou jedeme přímo do protějšího kopce až k odbočce s polní cestou, kde najdeme odpočívadlo s informační tabulí.
Na odpočívadle na křižovatce asfaltové (Libňatov) a polní (Maršov u Úpice) cesty se nám otevře nádherný pohled na západní Krkonoše. Na další cestu se vydáme po polní a lesní cestě až nad Maršov u Úpice.
Sjedeme prudkým klesáním na silnici v Maršově u Úpice.
Na silnici odbočíme vpravo a mírným stoupáním se dostaneme na horní konec obce.
Na horním konci obce odbočíme vlevo a mezi domy projedeme na lesní cestu, po které pokračujeme mírně členitým terénem Barchovinami.
Odbočíme prudce vlevo a opustíme pěší turistickou značku (modrou), se kterou jsme jeli společně.
Na další křižovatce lesních cest nad Proruby odbočíme vlevo a mírným stoupáním jedeme na další křižovatku, kde odbočíme vpravo. Tato cesta nás zavede nad Posadov.
Sjedeme po polní cestě do obce Posadov.
Na konci obce odbočíme na silnici vlevo a dojedeme do Křižanova k hospodě.
U křižanovské hospody přejedeme hlavní silnici Trutnov-Česká Skalice apokračujeme asfaltovou cestou do Mečova.
V obci Mečov odbočíme vlevo a členitým terénem pokračujeme na Končiny a Boušín. Na konci Končin u statku uhneme vpravo a asi po 100 metrech vlevo, podél  lesa jedeme směr Boušín.
Na Boušíně odbočíme vpravo a sjedeme do Slatiny nad Úpou k hospodě. Zde odbočíme vlevo a poměrně prudkým klesáním po silnici sjedeme k Slatinskému mlýnu. Pozor, před koncem sjezdu uhýbáme vpravo.
U Slatinského mlýna trasa končí a navazuje zde na okruh Boženy Němcové. Je zde umístěna informační tabule trasy.

http://www.upice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17465&id=1564&p1=1436

32 km
Střední

Body zájmu