PROJÍŽĎKA KRÁSNOU PŘÍRODOU DO RATIBOŘIC

PROJÍŽĎKA KRÁSNOU PŘÍRODOU
DO RATIBOŘIC
Tento nenáročný výlet doporučujeme vyznavačům cyklistiky,
kteří mají rádi přírodu a klidnou vyjížďku. Na trase jsou
nejprve krásné výhledy na Krkonoše a Jestřebí hory, dále pak
na Stolové hory a Orlické hory. Projíždíme neporušenou přírodou
Barchovin (mohutné lesy mezi Maršovem a Posadovem).
Dojedeme na Boušín s pověsti opředenou studánkou
a roubenými chalupami. Ratibořice s přilehlým Babiččiným
údolím jsou těsně spjaty s osobou a dílem nejvýznamnější
české spisovatelky Boženy Němcové. Okolí je protkáno hustou
sítí pěších turistických i naučných stezek, kilometry značených
cyklotras, velkým množstvím kulturních památek a přírodních
zajímavostí. To vše je příslibem nezapomenutelných zážitků
a příjemných setkání.

Úpice – Maršov – Posadov – Křižanov – Mečov
– Končiny – Boušín – Slatinský mlýn
(modré cykloznačení, trasa č. 4090) – Ratibořice
– Slatinský mlýn – Havlovice (modré
cykloznačení, trasa č. 4018) – Úpice (zelené
cykloznačení, trasa č. 4094)

Předpokládaný čas: 4 hod.
Doporučené kolo: trekkingové nebo MTB
Náročnost: středně náročná

POPIS TRASY
Z náměstí vyjedeme po cyklotrase č. 4090 (modré cykloznačení) okolo hvězdárny do Maršova u Úpice. Na konci
obce odbočíme vlevo a stále se držíme modrého cykloznačení.
Projedeme Barchovinami a na konci lesa odbočíme
vpravo z kopce a sjedeme do Posadova. Po silnici vlevo pokračujeme
do Křižanova, přejedeme hlavní silnici a pokračujeme
směrMečov. Na počátku obce odbočíme vlevo na
místní komunikaci po které dojedeme do osady Končiny.
Po lesní a později polní cestě dojedeme na Boušín. Silnicí
sjedeme k Slatinskému mlýnu, kde se dáme vpravo a po
„Okruhu Boženy Němcové“ (cyklotrasa č. 4018) dojedeme
do Ratibořic. Po prohlídce se vrátíme stejnou cestou
k Slatinskému mlýnu a pokračujeme po trase č. 4018 do
Havlovic. Asi 500 m po přejetí mostu přes řeku Úpu odbočíme
na křižovatce vlevo po zeleném cykloznačení, které
nás dovede přes Havlovice do Úpice.
Vzdálenost: 41 km v nenáročném terénu, doporučujeme
treková nebo horská kola

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Maršov u Úpice – významnou
stavbou lidové
architektury je bývalý
statek čp. 33. Jde
o roubené stavení tvořící
s hospodářskou částí
celek uzavřený zděnou
bránou.
Boušín – původně gotický
kostel Navštívení
P. Marie v letech 1681 – 1692 barokně přestavěn a v r. 1831
opraven. Chalupy v okolí kostela tvoří cenný soubor roubené
lidové architektury.
Lesní studánka
podle pověsti způsobila
zázračné uzdravení
němé a hluché dceři
turyňského rytíře. Rodiče
z vděčnosti vystavěli
nad pramenem malý
kostelíček, který tam
stojí dodnes.
Ratibořice – původní barokní zámek dal postavit majitel
náchodského panství Vavřinec Piccolomini a po roce 1800
byl empírově přestavěn na letní sídlo Kateřiny Zaháňské.
Poslední stavební úpravy provedeny v letech 1860 – 1864
za Schamburgů. Anglický zámecký park o rozloze 5,58 ha
byl rekonstruován v letech 1976 – 77.
Babiččino údolí – lučinaté údolí řeky Úpy mezi Českou
Skalicí k bývalému mlýnu v Havlovicích. Název romantického
krajinného celku pochází od smiřického lékaře a spisovatele
Otakara Jedličky z r. 1878. Údolí je vyhledávané
pro přírodní rozmanitost, ale hlavně pro památky spjaté
s životem a dílem Boženy Němcové, zejména s románem
„Babička“. Národní přírodní památka o rozloze 334 ha
je přístupná naučnou stezkou. Navštívit můžeme hospodářský
dvůr, Ludrův mlýn, roubenou
chaloupku „Staré bělidlo“,
Viktorčin splav a pomník
Babička s vnoučaty. Prochází
tudy Cesta Boženy Němcové,
Naučná stezka Babiččino údolí,
Stezka Jakuba Míly a Justinčina
stezka
Havlovice – dřevěný most přes
Úpu, barokní hranolová zvonička
se stanovou střechou z r. 1745,
bývalý mlýn (čp. 35) kde se narodil P. Josef Regner, jenž pod jménem Havlovický je
ústřední postavou Jiráskovy kroniky „U nás“, před mlýnem
stojí kříž z r. 1783. Dále se ve středu obce nachází sportovní
areál (dětské hřiště, minigolf, tenis, stolní tenis).
Úpice – raně barokní radnice z r. 1678. V budově je
umístěno městské muzeum a galerie. Nejstarší památkou
města je roubená stavba (bývalý hostinec Dřevěnka)
z r. 1559 z neotesaných klád. Barokní kostel sv. Jakuba, na
oltáři obraz sv. Jakuba Většího od P. Brandla z r. 1730. Čapkův
dům, vystavěný MUDr. Ant. Čapkem, dnes služebna
policie. Jiráskovo divadlo
slouží občanům od
r. 1938. Před divadlem
je raně barokní kaple
sv. Michala z r. 1699 od
J. Schotta. Hvězdárna
„U Lipek“ nad městem
se zabývá výzkumem
slunce a je známá po
celém světě.

OBČERSTVENÍ
Pohostinství Křižanov, tel.: 491 491 126
Ratibořice (Mlynářova zahrádka), tel.: 602 135 441
Havlovice (Hostinec Amerika), mobil: 777 608 908
Úpice, Vinárna U Čepelků, Pod Městem,
mobil: 777 564 903.

Upozornění: V úseku Ratibořice – Havlovice
prochází trasa v souběhu se značenými turistickými
cestami pro pěší! Dejte přednost pěším turistům
a rychlost jízdy přizpůsobte kvalitě cesty
a provozu!

40,5 km
Střední

Body zájmu