PO HŘEBENU JESTŘEBÍCH HOR

PO HŘEBENU JESTŘEBÍCH HOR
Tento výlet vede „Krakonošovou zahradou“ v podhůří
a po hřebenu Jestřebích hor. Zájem návštěvníků přitahují
nejen historické památky a přírodní krásy, ale také místa
dalekých výhledů do krajiny. Na sever se hřbet Jestřebích
hor svažuje do radvanického údolí a na jih do široké svatoňovicko
- rtyňské kotliny. Dominantami hor jsou zalesněný
Zaječí kopec (623 m n. m.), Kolčarka (611 m n. m.),
Švédský vrch (660 m n. m.) a nejvyšší vrchol Žaltman
(740 m n. m.). Právě nejvyšší hora bývá častým cílem
turistů. Na vrcholové skalce byla turisty z Malých Svatoňovic
postavena stejnojmenná rozhledna ze železné
konstrukce, uvedená do provozu v roce 1976. Z rozhledny
je panoramatický rozhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní
hory, Adršpašsko - teplické skály, Soví a Javoří hory, Broumovsko,
Hronovsko, Orlické hory, Králický Sněžník, Stolové
hory a Zvičinu. Dalším zajímavým místem je obec
Markoušovice.

Úpice – Malé Svatoňovice – Petrovice –
Strážkovice – Rtyně v Podkrkonoší – Horní
Červený Kostelec (silnice) – Odolov – Paseka
(červená cykloznačka, trasa č. 4091) –
Markoušovice – Suchovršice – Úpice (modrá
cykloznačka, trasa č. 4090)
a asi po 150 metrech pokračujeme rovně podél
autobusového nádraží po silnici č. 567
do Horního Červeného Kostelce. Tady na
křižovatce začíná červené cykloznačení, které
nás dovede do Odolova a k Bílému kůlu na
Panské cestě (trasa č.4091). K rozhledně Žaltman
a dál do osady Paseka pokračujeme po
zelené t. zn., poslední kilometr pak společně
s cyklotrasou č. 4091. V osadě pokračujeme společně
s modrým cykloznačením na Špici, kde se odpojíme od
červeného cykloznačení a po modrém cykloznačení dojedeme
přes Markoušovice, Suchovršice do Úpice (trasa
č. 4090)
Vzdálenost: 50 km ve středně náročném terénu.
Na Panské cestě

Předpokládaný čas:
6.20 hod.
Doporučené kolo:
trekkingové nebo MTB
Náročnost:
středně náročná

POPIS TRASY
V Úpici od mostu II.
odboje jedeme po silnici
do Malých Svatoňovic,
Petrovic a Strážkovic,
kde odbočíme
vpravo a projedeme
obcí, přejedeme nechráněný
železniční
přejezd a pokračujeme
do Rtyně v Podkrkonoší.
Přijedeme k silnici
č. 14 Trutnov – Náchod,
po ní pojedeme vlevo

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Malé Svatoňovice – Mariánský sad byl založen 1893 se
souborem sedmi kapliček, klenutá barokní kaple postavená
na prameni studánky z r. 1732, kostel Panny Marie
Sedmiradostné z r. 1831. Obec je rodištěm Karla Čapka
a v jeho rodném domě je od roku 1948 Muzeum bratří
Čapků.
Rtyně v Podkrkonoší – rtyňská rychta (od 17. století
dědičně v rodě Nývltů), původně gotický kostel sv. Jana
Křtitele z r. 1350, který byl v r. 1679 upraven a barokně
přestavěn, dřevěná zvonice je z 16. století v základech
dvanáctiboká jejíž trámoví je zbito dřevěnými hřeby. Zvony
jsou z let 1471, 1545 a 1644, barokní socha krále Davida
pochází z dílny M. Brauna.
Odolov – pěchotní srub T-S26 byl vybudovaný v roce
1938, patřil do opevnění, které příslušelo k pevnostnímu
systému podél hranic a stalo se unikátní stavebně - technickou
památkou. Je zde umístěno muzeum otevřené od
dubna do října poslední víkend v měsíci, o prázdninách
každý víkend od 9.30 do 17.30 hod.
Možno domluvit návštěvu i mimo
tuto dobu na tel.: 607 946 032
Paseka – osada na hřebenu Jestřebích
hor, též „Brendy“ (podle
K. Čapka). Z bývalé Řehákovy hospody
je turistická ubytovna s bufetem
Jestřebí bouda. Celoroční víkendový
provoz, zajišťovaný úpickými
turisty. V blízkosti je barokní
kříž z r. 1789.
Markoušovice – ve vsi jsou pomníčky
z araukaritů (zkamenělých
stromů), barokní kostel sv. Jana
Křtitele z let 1771 -1781. V čp. 1
přenocoval
při návštěvě v r. 1771 císař
Josef II., jeho litinová socha stávala
před zdejší školou a dnes
je umístěná v zahrádce domku
čp. 95 na horním konci vsi.
Suchovršice – dřevěná zvonice
z roku 1730, unikátní zakryté
dřevěné lávky z konce 19. století
přes řeku Úpu, bývalý mlýn ze
17. století (dnes pila), u horního
betonového mostu socha sv.
Jana Nepomuckého z r. 1776.
V části obce „Na Lhotkách“ bývalý
důl „Zlatá jáma“ – dle zmínky
ze starých kronik, tu byl vyhlouben
první zlatý důl ve střední
Evropě.

OBČERSTVENÍ
Rtyně v Podkrkonoší „U Mikšů“, tel.: 499 888 157
Odolov „U Lotranda“ tel.: 499 886 100
Paseka „Jestřebí bouda“, (pouze ve dnech volna),
mobil: 732 550 298
Suchovršice – restaurace, mobil: 603 870 462
Úpice, Vinárna U Čepelků, Pod Městem,
mobil: 777 564 903

POZOR
Upozornění: Pozor! V úseku Odolov – Paseka
prochází trasa v souběhu se značenou turistickou
cestou pro pěší! Cyklisté dávají vždy přednost
pěším turistům a rychlost jízdy je nutno
přizpůsobit kvalitě cesty!

40,5 km
Střední

Body zájmu