Okruh severně od Jihlavy

Okruh severně od Jihlavy

Délka trasy:
18,5km

Druh:
Turistická tras – po červené, žluté a modré

Průběh trasy:
Jihlava Pražský most (cca 300 m od žel. stanice Jihlava město) – po červené tz. Mostecká ul. – kolem loděnice a zahrádkářské osady – Jiráskova ul. – Na Dolech – u firmy Modeta uhneme doleva – proti proudu Jihlavy – Ovčinec – PR Zaječí skok – Zaječí skok vyhlídka – Rantířov Damle – po setkání se žlutou tz. Uhneme doprava po žluté  přes řeku Jihlavu – Bradlův Mlýn – Plandry – U Vašíčků – Hybrálec – U Lyžaře – po modré tz. – Na Borovinku – U Popelů – ul. U Boroviny - Staré Hory – ul. Romana Havelky

Zajímavosti na trase:
Jihlava - Masarykovo nám. – kašna Amfitrité, Neptunova kašna, morový sloup, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Ignáce z Loyoly, katakomby, kostel Povýšení sv. kříže
Vyhlídka Zaječí skok
PR Zaječí skok
Rantířov – zámek
Kostel sv. Jana Nepomuckého s lipovou alejí
Památník královské přísahy

18,5 km
Střední

Body zájmu