Rybníky Okrouhlíky, Jihlava

Jihlava rybníky Okrouhlíky

Délka trasy:
7km

Druh:
Turistická trasa – po zelené

Průběh trasy:
Jihlava Masarykovo nám. – Znojemská ul. – U Koželuhů – U Skalky – okolo zahrádkářské osady – Větrník – Pístovské mokřady – okolo býv. Kasáren Pístov – okolo Vodárenského rybníku – Okrouhlík

Zajímavosti na trase:
Jihlava - Masarykovo nám. – kašna Amfitrité, Neptunova kašna, morový sloup, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Ignáce z Loyoly, katakomby, kostel Povýšení sv. kříže
Pistovské mokřady
Rančířovský tnkodrom
Rybníky Horní a Dolní Okrouhlík

7 km
Snadná

Body zájmu