Západní okruh, Jihlava

Západní okruh

Délka trasy:
51,5km

Druh:
Cyklotrasa - cyklo 16/5215

Průběh trasy:
Masarykovo nám. – Znojemská ul. – cyklostezka 16 - U Koželuhů – Telečská ul. – Pístov - za býv. Kasárnami Pístov uhneme vpravo na cyklostezku 5215 – Vysoká – Hosov – Horní Kosov – Rantířov – Vyskytná nad Jihlavou – Bílý Kámen – V Horách – Černý rybník – Vilémovské Chaloupky – Smrčná – Štoky (zámek) – Dobronín – Ždírec – uhnout doprava na cyklotrasu 16 – Měšín – Švábka – Hruškové Dvory – Jihlava Kalvárie – Okružní ul. – ul. Úvoz – Srázná ul. – nám. Svobody – Křížová ul. – Masarykovov nám.

Zajímavosti na trase:
Jihlava - Masarykovo nám. – kašna Amfitrité, Neptunova kašna, morový sloup, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Ignáce z Loyoly, katakomby, kostel Povýšení sv. kříže
Pistovské mokřady
Rantířov – zámek
Vyhlídka Zaječí skok
PR Zaječí skok
Štoky – zámek, kostel sv. Jakuba Staršího
Ždírec – kostel sv. Václava

51,5 km
Střední

Body zájmu