Z Jihlavy do Brtnice, Jihlava

Z Jihlavy do Brtnice


Délka trasy:
13km

Druh:
Cyklotrasa - silnice 405

Průběh trasy:
Jihlava Masarykovo nám. – Znojemská ul. – Brtnická ul. – silnice 405 – okolo lomu – odbočka na Holý vrch – Příseka (zámek) – okolo Rezkova vršku – Uhřínovice – Brtnice (zámek)

Zajímavosti na trase:
Masarykovo nám. – kašna Amfitrité, Neprunova kašna, morový sloup
Dům Gustava Mahlera
Příseka – kostel sv. Máří Magdalény, zámek
Brtnice – zámek, Muzeum Historie Brtnicka, rodný dům J. Hoffmanna, barokní most, kostel sv. Jakuba Většího, Juliáno Collalto

13 km
Snadná

Body zájmu