Působiště Zrzavého do pelestrovských lesů

Přes působiště Jana Zrzavého do pelestrovských lesů, Havlíčkův Brod
Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Rodiště Želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Po mostě nad železniční trať a po místní silničce do obce Veselý Žďár, obcí přímo po silničce směr Rozňák. Po asi jednom km odbočíme vpravo (ukazatel) k Pelestrovské hospůdce (možnost občerstvení) a dále mírně z kopce po široké lesní cestě. Po 700 metrech vlevo k Pelestrovské studánce (ukazatel) s výbornou pramenitou vodou. Odtud po modré významové odbočce (vanička) k rozcestí Pelestrovská studánka. Vpravo po modré. Pod samotou Drátovna Lázničkovou strání s pomníčkem umučených vlastenců přes rozcestí Rozkoš do Havlíčkova Brodu.

Délka trasy:
21 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Veselý Žďár (3 km) – Pelestrovská hospůdka (1,5 km) – Pelestrovská studánka (1 km) – Rozkoš (2,5 km) – Havlíčkův Brod (2 km)

http://m.mic.muhb.cz/turisticke-stezky/d-595453

Autor fotografie: JAn Dudík – Fotografie je vlastním dílem, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3346312

21 km
Obtížná

Body zájmu